Grote of Onze-Lieve-Vrouwekerk

Gebouwd erfgoed (monumenten)

Iets is beschermd als monument als het wordt aangewezen in de zin van de Monumentenwet 1988 of de Monumentenverordening Breda 1994. Ook het Rijksbeschermd stads- of dorpsgezicht en het Gemeentelijk beschermd stadsgezicht vallen onder deze wetgeving.

Daarnaast zijn er ook nog panden, objecten of stedenbouwkundige structuren die niet als monument beschermd zijn, maar wel heel bepalend voor de identiteit van Breda. Met de beschermde monumenten vormen deze het gebouwde erfgoed.

In de lijst met monumenten en panden in het beschermde stadsgezicht (zie bijlage onder aan de pagina) kunt u zien of een pand een beschermde status heeft. Deze lijst is dynamisch. Regelmatig worden nieuwe panden aangewezen als gemeentelijk monument of veranderen de adresgegevens van een pand. Hierdoor kan de lijst met monumenten en panden in het beschermde stadsgezicht op onderdelen achterhaald zijn. Wanneer zekerheid over de status van een pand noodzakelijk is, zoals bijvoorbeeld bij (ver)koop, kunt uw vragen hieromtrent stellen via bureau cultureel erfgoed.

Bijlagentabel
BijlageGrootte
lijst_met_monumenten_en_panden_in_stadsgezicht_oktober_…3.11 MB

Voor het openen van sommige bestanden kan extra software nodig zijn, zie hiervoor de uitlegpagina over downloads.