opgraving speelhuis

Archeologie

De Gemeente Breda, niet alleen het stedelijke gebied maar ook het buitengebied, heeft een rijk geschakeerde bewoningsgeschiedenis. Naast het middeleeuwse verleden van de binnenstad en de historische dorpskernen wordt ook steeds meer een veel oudere geschiedenis zichtbaar: die van de prehistorie en van de eeuwen na de start van onze jaartelling.Dat in een historische stad als Breda heel veel oude bewoningssporen worden aangetroffen is eigenlijk vanzelfsprekend, echter de rijke geschiedenis van de (voormalig) landelijke gebieden is een inzicht van de laatste tien jaar. Omvangrijke opgravingen in met name Breda-west hebben aangetoond dat West-Brabant helemaal niet zo'n leeg gebied was als tot in de jaren '80 werd aangenomen.

Op Archeoweb, de archeologiewebsite van de Gemeente Breda, vindt u een overzicht van archeologische projecten. Van recente opgravingen tot vondsten van tientallen jaren terug. Bezoek het virtueel museum en ontdek de archeologie van Breda: Archeoweb