Op dit moment is er een DigiD-storing waardoor DigiD gedeeltelijk niet beschikbaar is. U kunt misschien niet inloggen met uw DigiD. Het is niet bekend wanneer de storing opgelost is. Probeert u het later nog een keer.

Covenant of Mayors 2030

logo Convenant of Mayors 20130

Breda en Leeds vormen ‘Klimaatkoppel’

Klimaatexperts van Breda en Leeds (Engeland) delen de komende 18 maanden actief kennis over de lokale klimaatdoelstellingen. Dit gebeurt in het kader van het Twinning programma van Covenant of Mayors 2030 van de Europese Unie.

Het is een van de 12 twinnings (koppelingen) tussen steden in Europa die zich inzetten om de Europese klimaatdoelen via een actieplan te realiseren. ‘Breda brengt het samen’ en deelt als innovatieve Europese stad op meerdere terreinen kennis met andere steden in Europa.

Actie op het gebied van klimaatverandering en energiemaatregelen

Klimaatverandering heeft grote impact op de veiligheid in onze steden en op de gezondheid van onze inwoners. Op lokaal niveau vraagt dit van ons bestuurlijke regie op beleidsvorming, klimaatuitvoeringsprogramma’s en daadkracht voor het tijdig treffen van noodzakelijke adaptieve en mitigerende maatregelen. Vergelijkbare opgave is om vanuit een duidelijke klimaatvisie en uitvoeringsstrategie de lokale gevolgen van klimaatverandering voor onze burgers, bezoekers en bedrijven te minimaliseren. Hetzelfde geldt voor de omschakeling naar nieuwe, duurzame energiebronnen en het realiseren van substantiële energiebesparingen.

Koppeling

Via uitwisseling van informatie en delen van kennis over lokaal klimaatbeleid, realisatiestrategie en uitvoeringsaanpak kunnen Breda en Leeds komend anderhalf jaar het nodige van elkaar leren.

Sprake is immers van accentverschillen in focus en expertise. Het twinning programma van Covenant of Mayors biedt een bruikbare route én tevens tactische ondersteuning om onze samenwerking vorm en inhoud te geven.

Bezoek aan Leeds op 19 en 20 april 2018

Op 19 en 20 april 2018 hebben klimaatexperts van Gemeente Breda een site-visit gebracht aan Leeds voor een tweedaags werkprogramma. Er zijn interessante nieuwe inzichten opgedaan, kennis en ervaringen zijn uitgewisseld. Over bijvoorbeeld de grote opgave om bestaande en nieuwe woningen energiezuinig te maken: Leeds heeft het plan ‘Warm well homes’, een systematische aanpak met o.a. prefab-gevels voor woningen. Een interessante aanvulling op de ervaringen in Nederland op dit punt.

Ook is gesproken over stadsverwarming, een grootschalige omslag naar waterstof, energie en armoede, biogas-opwekking, waterbeheersing en klimaatadaptatie. En hoe pak je deze onderwerpen op in samenwerking met partners in de stad. Zo werkt Leeds met een onafhankelijke Climate Commission.

Kortom: inspiratie genoeg om onze actieplannen voor een CO2 neutrale stad nog effectiever te maken. In het voorjaar van 2019 komt een delegatie uit Leeds naar Breda voor een tegenbezoek.

Uw Reactie
Uw Reactie