Controle bij garageboxen in de gemeenten Etten-Leur, Altena en Breda

Publicatiedatum: 
3 mrt 2021
Controle vond plaats op 2 maart.

Op dinsdag 2 maart 2021 zijn ongeveer 200 garageboxen binnen de gemeente Altena, Breda en Etten-Leur bezocht door de gemeenten in samenwerking met de politie.

Eigenaren van garageboxen weten vaak niet door wie en waarvoor de garagebox gebruikt wordt

Door de gemeenten wordt regelmatig geconstateerd dat de garageboxen anders in gebruik zijn dat het bestemmingplan toelaat. Hierbij komt het ook voor dat garageboxen misbruikt worden voor criminele doeleinden. In ernstige gevallen kan dit tot gevaarlijke situaties leiden, welke niet alleen effect hebben op de garagebox eigenaar of verhuurder, maar ook voor de omliggende woningen. Denk hierbij aan brandgevaar, overlast door gebruik en aantasting van de gezondheid van omwonenden en de naastgelegen gebruikers.

Ook worden garageboxen regelmatig gebruikt voor criminele activiteiten

De bestuurlijke controles zijn primair gericht op het toezicht en beëindigen van strijdig gebruik van garageboxen. Daarnaast wordt aandacht besteed aan het weerbaar maken van betreffende eigenaars en verhuurders t.a.v. het misbruik voor criminele doeleinden. Zij krijgen o.a. tips hoe men een huurcontract het beste op kan stellen, om betalingen altijd via bank te laten verlopen en te vragen naar identiteitsbewijzen bij het verhuren. Ook kunnen extra maatregelen getroffen worden als het plaatsen van camera’s op afgesloten terreinen, een toegangspoort met registratie en goede verlichting. Ten slotte worden zij meegenomen in de mogelijkheden om vermoedens van strijdig gebruik, overtredingen en criminaliteit te melden.

De 9 Baronie gemeenten werken actief samen binnen het BIT

De gemeenten Alphen-Chaam, Altena, Baarle-Nassau, Breda, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Oosterhout en Zundert werken met dergelijke controles actief samen binnen het Baronie Interventieteam (BIT). Dit doet het BIT samen met overheidspartners als de Politie, Douane en Belastingdienst. Hierdoor is de slagkracht groter en kan er binnen een korte tijd zicht en inzicht verkregen worden over een groter gebied. Het komende jaar zullen er vaker controles plaats gaan vinden binnen district de Baronie. Zo kunnen we gezamenlijk zicht krijgen op de kwetsbaarheid van garageboxen t.a.v. strijdig gebruik en criminele invloeden.

Het aanpakken en tegengaan van criminele activiteiten is de taak van de overheid

We kunnen dit echter niet alleen. Daarom vragen we u om vermoedens van criminele activiteiten of opvallende zaken te melden. Signalen kunnen worden gemeld bij de politie (spoed 112 anders 0900-844), de gemeente of anoniem bij Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Je kunt ook online melden in een beveiligde omgeving via meldmisdaadanoniem.nl. Een ervaren vertrouwenspersoon toetst heel zorgvuldig of jouw anonimiteit is gewaarborgd. Op deze manier kunnen we samen zorgdragen voor een betere en veiligere woon- werk- en leefomgeving.

Resultaten

In totaal zijn er ongeveer 200 garageboxen bezocht. Uit een eerste inventarisatie bleken geen overtredingen te zijn waargenomen. Wel werden preventieve gesprekken gevoerd en gaan de gemeenten verder aan de slag om de samenwerking met enkele verhuurders op dit vlak te verbeteren.

Uw Reactie
Uw Reactie