Op dit moment vindt er onderhoud plaats. Hierdoor kunt u geen aanvragen doen waarvoor u met DigiD moet inloggen. Aanvragen zonder DigiD kunnen wel ingediend worden. Sorry voor het ongemak.

 

Contract Maatwerkvoorziening Begeleiding

Gemeente Breda heeft de Maatwerkvoorziening Begeleiding bestuurlijk aanbesteed. Dat betekent dat in overleg met zorgaanbieders aan de hand van diverse overlegtafels een overeenkomst tot stand is gekomen.

Nieuwe zorgaanbieders kunnen hun interesse gedurende het jaar kenbaar maken.
Zorgaanbieders die enkel willen deelnemen/meepraten aan de overlegtafel ondertekenen  de Ontwikkelovereenkomst.  Om de Maatwerkvoorziening Begeleiding aan te bieden aan cliënten uit Breda is naast een Ontwikkelovereenkomst ook een Resultaatovereenkomst Maatwerkvoorziening Begeleiding nodig.

Lees met welke zorgaanbieders de gemeente Breda contractuele afspraken heeft gemaakt: Gecontracteerde zorgaanbieders Begeleiding.

U kunt een Ontwikkelovereenkomst per e-mail opvragen. Heeft u interesse in een Resultaatovereenkomst Maatwerkvoorziening Begeleiding, dan gaat de gemeente met u in gesprek. U kunt hiervoor per e-mail contact opnemen met contractmanagement en -beheer: contractenwmo@breda.nl.