Collectieve zorgverzekering

Voor inwoners met een laag inkomen, chronische ziekte of handicap, heeft de gemeente een collectieve zorgverzekering bij zorgverzekeraar CZ. Er is keuze tussen 2 zorgverzekeringen elk bestaand uit een basis - en aanvullend pakket. De Gemeente Breda betaalt mee aan de premie.

Antwoorden rondom Corona, dienstverlening en dekking vanuit CZ zie meest gestelde vragen.

Voorwaarden

Zorgverzekering Gemeenten Extra

Uw netto maandinkomen inclusief vakantiegeld is minder dan:

 • € 1210 (voor alleenstaande)
  € 1664 (voor alleenstaande ouders en gehuwden /samenwonenden)
   
 • uw vermogen is minder dan:
  € 6225 (voor alleenstaande)
  € 12.450 (voor alleenstaande ouder en gehuwden/samenwonenden)

Zorgverzekering Gemeenten Extra Uitgebreid

U kunt alleen deelnemen aan de zorgverzekering Gemeenten Extra Uitgebreid:

 • als u een Wmo-voorziening (Wet maatschappelijke ondersteuning) of een Wlz- indicatie (Wet langdurige zorg) heeft
 • als uw netto maandinkomen inclusief vakantiegeld lager is dan € 1967
 • bij deze verzekering telt het vermogen niet mee

De Gemeente betaalt bij deze verzekering het eigen risico aan CZ.

Heeft u geen Wmo-voorziening of Wlz-indicatie maar kunt u aantonen dat u hoge zorgkosten heeft door een chronische aandoening of handicap, neemt u dan contact op met de gemeente.

Beleidsregels

Beleidsregel Bijzondere Bijstand en Regeleingen 2020 

Wat u moet weten

 • CZ geeft geen korting meer op de basisverzekering. De korting op de aanvullende verzekering blijft bestaan.
 • De Belastingdienst verhoogt de zorgtoeslag.
 • Voldoet u niet meer aan de voorwaarden voor pakket Gemeenten Extra Uitgebreid, dan moet u een andere verzekering kiezen. Mogelijk komt u in aanmerking voor het pakket Gemeenten Extra.

Informatie en aanmelden

U vindt informatie over de zorgverzekeringen op de website van Gezondverzekerd.

Gezondverzekerd.nl

Uw Reactie
Uw Reactie