Op dit moment vindt er onderhoud plaats. Hierdoor kunt u geen aanvragen doen waarvoor u met DigiD moet inloggen. Aanvragen zonder DigiD kunnen wel ingediend worden. Sorry voor het ongemak.

 

Collectieve zorgverzekering

Voor inwoners met een chronische ziekte of handicap heeft de gemeente een collectieve zorgverzekering bij zorgverzekeraar CZ. De zorgverzekering Gemeenten Extra Uitgebreid (GEU) bestaat uit een basis - en aanvullend pakket. De Gemeente Breda betaalt het eigen risico rechtstreeks aan CZ.

Zorgverzekering Gemeenten Extra Uitgebreid (GEU)

Voorwaarden

  • U heeft een Wmo-voorziening (Wet maatschappelijke ondersteuning) of een Wlz- indicatie (Wet langdurige zorg).
  • Uw netto maandinkomen inclusief vakantiegeld is lager dan € 1967.
  • U heeft geen Wmo-voorziening of Wlz-indicatie maar u heeft hoge zorgkosten door een chronische aandoening of handicap.  Als u hierdoor uw eigen risico in 2019 en 2020 volledig verbruikt heeft, neemt u dan contact op met de gemeente. 

Informatie en aanmelden

  • Bestaande deelnemers ontvangen van CZ  automatisch de nieuwe polis GEU 2021.
  • Aanmelden als nieuwe deelnemer kan op de website van Gezondverzekerd.

Gezondverzekerd.nl

Zorgverzekering Gemeenten Extra (GE) stopt

De zorgverzekering voor mensen met een laag inkomen Gemeenten Extra stopt vanaf 2021. Bent u in 2020 verzekerd met het Gemeenten Extra pakket dan ontvangt u rond 12 november van CZ een polis voor een andere zorgverzekering.

  • Aanmelden voor de GE-polis is vanaf 1 november niet meer mogelijk. 
  • Rechtstreeks verzekeren bij CZ is wel mogelijk.
  • Om de nieuwe zorgverzekering te vergelijken met andere verzekeringen is een keuzehulp beschikbaar. 

Keuzehulp invullen

Heeft u hulp nodig bij de keuzehulp bel dan naar Sociaal Raadsliedenwerk Breda (076) 524 08 20, of Zorg voor elkaar Breda (076) 525 15 15.