Collectieve zorgverzekering

Voor inwoners met een chronische ziekte of handicap heeft de gemeente een collectieve zorgverzekering bij zorgverzekeraar CZ. De zorgverzekering Gemeenten Extra Uitgebreid (GEU) bestaat uit een basis - en aanvullend pakket. De Gemeente Breda betaalt het eigen risico rechtstreeks aan CZ.

Zorgverzekering Gemeenten Extra Uitgebreid (GEU)

Voorwaarden

  • U heeft een Wmo-voorziening (Wet maatschappelijke ondersteuning) of een Wlz- indicatie (Wet langdurige zorg).
  • Uw netto maandinkomen exclusief vakantiegeld is lager dan € 2070.
  • U heeft geen Wmo-voorziening of Wlz-indicatie maar u heeft hoge zorgkosten door een chronische aandoening of handicap.  Als u hierdoor uw eigen risico in 2020 en 2021 volledig verbruikt heeft, neemt u dan contact op met de gemeente. 

Aanmelden

  • Bestaande deelnemers ontvangen van CZ  automatisch de nieuwe polis GEU 2021.
  • Aanmelden als nieuwe deelnemer kan op de website van Gezondverzekerd.

Gezondverzekerd.nl

Uw Reactie
Uw Reactie