Collectieve zorgverzekering

Voor inwoners met een laag inkomen, chronische ziekte of handicap, heeft de gemeente een collectieve zorgverzekering bij zorgverzekeraar CZ. Er is keuze tussen 2 zorgverzekeringen elk bestaand uit een basis - en aanvullend pakket. De Gemeente Breda betaalt mee aan de premie.

Antwoorden rondom Corona, dienstverlening en dekking vanuit CZ zie meest gestelde vragen.

Voorwaarden

Zorgverzekering Gemeenten Extra

 • uw netto (gezins)inkomen per maand is minder dan:
  € 1.196 (voor alleenstaande)
  € 1.644 (voor gehuwden, samenwonenden en huishoudens met kinderen)
   
 • uw vermogen is minder dan:
  € 6.120 (voor een alleenstaande)
  € 12.240 (voor een alleenstaande ouder, of gehuwden)

Zorgverzekering Gemeenten Extra Uitgebreid

U kunt alleen deelnemen aan de zorgverzekering Gemeenten Extra Uitgebreid:

 • als u een Wmo-voorziening (Wet maatschappelijke ondersteuning) of een Wlz- indicatie (Wet langdurige zorg) heeft
 • als uw netto (gezins)inkomen per maand minder is dan € 1.943
 • bij deze verzekering telt het vermogen niet mee

De Gemeente betaalt bij deze verzekering het eigen risico aan CZ.

Heeft u geen Wmo-voorziening of Wlz-indicatie maar kunt u aantonen dat u hoge zorgkosten heeft door een chronische aandoening of handicap, neemt u dan contact op met de gemeente.

Beleidsregels

Beleidsregels Bijzondere Bijstand Breda 2015.

Wat u moet weten

 • CZ geeft geen korting meer op de basisverzekering. De korting op de aanvullende verzekering blijft bestaan.
 • De Belastingdienst verhoogt de zorgtoeslag.
 • Voldoet u niet meer aan de voorwaarden voor pakket Gemeenten Extra Uitgebreid, dan moet u een andere verzekering kiezen. Mogelijk komt u in aanmerking voor het pakket Gemeenten Extra.

Informatie en aanmelden

U vindt informatie over de zorgverzekeringen op de website van Gezondverzekerd.

Gezondverzekerd.nl

Uw Reactie
Uw Reactie