Cees Vermeer (gemeentesecretaris)

Cees Vermeer college 2018 - 2022

Telefoon: 076 - 529 31 49
E-mail: c.vermeer@breda.nl

Cees Vermeer heeft de leiding over de gemeentelijke organisatie

Nevenfuncties

Peildatum 1 juli 2020

Verbonden met het ambt (onbezoldigd)

  • lid van de stuurgroep Gateway Reviews
  • lid van de redactie van platform O 
  • bestuurslid Vereniging voor Overheidsmanagement (VOM)

overige nevenfuncties

  • voorzitter van Raad van Commissarissen van Woningcorporatie Stichting Trivire
  • bestuurslid Vereniging van Eigenaren Montevideo
Uw Reactie
Uw Reactie