Op dit moment is er een DigiD-storing waardoor DigiD gedeeltelijk niet beschikbaar is. U kunt misschien niet inloggen met uw DigiD. Het is niet bekend wanneer de storing opgelost is. Probeert u het later nog een keer.

Burgerraadsleden

Burgerraadsleden zijn net als raadsleden lid van een fractie en nemen namens hun fractie deel aan de beeld- en oordeelsvormende sessies als woordvoerder van een bepaald onderwerp. Elke fractie tot 3 raadsleden mag 3, en overige fracties mogen 2, niet-raadsleden voordragen. Daardoor kan iedere fractie de maximaal 3 tegelijk plaatsvindende sessies bemensen.

Uw Reactie
Uw Reactie