Op dit moment vindt er onderhoud plaats. Hierdoor kunt u geen aanvragen doen waarvoor u met DigiD moet inloggen. Aanvragen zonder DigiD kunnen wel ingediend worden. Sorry voor het ongemak.

 

Burgerraadsleden

Burgerraadsleden zijn net als raadsleden lid van een fractie en nemen namens hun fractie deel aan de beeld- en oordeelsvormende sessies als woordvoerder van een bepaald onderwerp. Elke fractie tot 3 raadsleden mag 3, en overige fracties mogen 2, niet-raadsleden voordragen. Daardoor kan iedere fractie de maximaal 3 tegelijk plaatsvindende sessies bemensen.