Burgerraadsleden

Burgerraadsleden zijn net als raadsleden lid van een fractie en kunnen namens hun fractie aan de beeld- en oordeelsvormende sessies deelnemen. Dit komt van pas wanneer een kleine fractie niet genoeg raadsleden heeft om de 3 gelijktijdige vergadersessies te bemensen.

Wat vindt u van onze website?