Op dit moment is er een DigiD-storing waardoor DigiD gedeeltelijk niet beschikbaar is. U kunt misschien niet inloggen met uw DigiD. Het is niet bekend wanneer de storing opgelost is. Probeert u het later nog een keer.

Burgerinitiatief

Een burgerinitiatief geeft burgers de mogelijkheid om een voorstel op de politieke agenda te krijgen. Omdat het initiatief niet bij de politiek maar bij de inwoners zelf ligt, vergroot het de democratische betrokkenheid van inwoners.

Waar een burgerinitiatief aan moet voldoen

 • Het is een schriftelijk en gemotiveerd verzoek aan de raad om te beraadslagen en te besluiten over een door inwoners geformuleerd voorstel.
 • Het voorstel gaat over een onderwerp dat behoort tot de bevoegdheid van de raad.
 • Het voorstel is voorzien van een handtekeningenlijst waaruit de steun blijkt van andere initiatiefgerechtigden.Het aantal ondersteuningsverklaringen hangt af van de aard van het burgerinitiatief: wijk gericht of de hele gemeente.

Hoe werkt het

 • Initiatiefnemers dienen via de raadsgriffie link naar pagina met contactgegevens een schriftelijk verzoek  in bij de voorzitter van de raad.
 • De voorzitter kijkt of het verzoek voldoet aan de voorwaarden en leidt vervolgens het voorstel door naar de raad.
 • De voorzitter overlegt met de fractievoorzitters welke raadscommissie het voorstel behandelt.  
 • Het burgerinitiatief gaat ook naar het college, of naar de burgemeester met het verzoekadvies uit te brengen
 • Na ontvangst van het advies van het college komt het initiatief op de agenda van de eerstvolgende vergadering. De initiatiefnemers worden hiervoor schriftelijk uitgenodigd.
 • De commissie geeft advies aan de raad over het voorstel. Dit is positief of negatief. Naar aanleiding van het commissieadvies mogen de initiatiefnemers het voorstel aanpassen of van de agenda af laten voeren.
 • In de raadsvergadering wordt over het burgerinitiatief een besluit genomen. 
 • Initiatiefnemers hebben in de raadsvergadering geen formele rol.

Meer informatie

Neem contact op met de griffie.

Uw Reactie
Uw Reactie