Burgemeester Paul Depla

Burgemeester Paul Depla 2018 - 2022

E-mail: burgemeester@breda.nl
Telefoon: 076 - 529 34 03
Twitter: @PaulDepla

Burgemeester Paul Depla is voorzitter van het College van B&W

Portefeuille

 • openbare orde en integrale veiligheid
  toezicht & handhaving (exclusief boa’s. stadsmariniers, afvaldumping), grensoverschrijdende samenwerking
  externe veiligheid, geluid
 • Verhaal van Breda
  ambassadeur van Breda
  externe betrekkingen
  representatie
 • burgerzaken
 • beleid en integraliteit
 • integriteit

Ambstgebonden nevenfuncties (onbezoldigd)

 • lid algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB)
 • lid algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant
 • lid algemeen bestuur G40 Stedennetwerk
 • commissaris/burgemeestersoverleg: Brabantstad B5
 • taskforce georganiseerde criminaliteit: Brabantstad B5
 • lid bestuur Veiligheidshuis Baronie Breda
 • lid algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden en West-Brabant
 • plaatsvervangend lid van het Congres van Lokale en Regionale Overheden Raad van Europa
 • voorzitter van College van de Kapittelzaal van de Grote Kerk
 • voorzitter districtelijk Driehoeksoverleg Baronie
 • voorzitter commissie grensoverschrijdende samenwerking Rampenbestrijding en Crisisbeheersing
 • lid Commissie Strategische Partners
 • plaatsvervangend voorzitter algemeen bestuur van het Veiligheidscollege
 • lid bestuurlijke werkgroep Jeugd van het Veiligheidscollege
 • vertegenwoordiger namens Midden en West-Brabant in de Brandweerkamer
 • lid VNG-commissie Modernisering Drugsbeleid
 • lid landelijke Regiegroep Voetbal en Veiligheid
 • voorzitter KNVB Commissie competitie en openbare orde betaald voetbal
 • lid Comité aanbevelingen VSV Breda Airshow
 • lid Good Gouvernance VNG
 • lid Convenant of Mayors
 • lid DelTri-platform

Niet ambtsgebonden nevenfuncties

 • penningmeester Stichting Doping Autoriteit Nederland (onbezoldigd, 2500,-- onkostenvergoeding)
 • lid Raad van Toezicht Dutch Design Academy
Wat vindt u van onze website?