Op dit moment vindt er onderhoud plaats. Hierdoor kunt u geen aanvragen doen waarvoor u met DigiD moet inloggen. Aanvragen zonder DigiD kunnen wel ingediend worden. Sorry voor het ongemak.

 

Burgemeester Paul Depla

Burgemeester Paul Depla 2018 - 2022

E-mail: burgemeester@breda.nl
Telefoon: 076 - 529 34 03
Twitter: @PaulDepla

Burgemeester Paul Depla is voorzitter van het College van B&W

Portefeuille

 • openbare orde en integrale veiligheid
  toezicht & handhaving (exclusief boa’s. stadsmariniers, afvaldumping), grensoverschrijdende samenwerking
  externe veiligheid, geluid
 • Verhaal van Breda
  ambassadeur van Breda
  externe betrekkingen
  representatie
 • burgerzaken
 • beleid en integraliteit
 • integriteit

Nevenfuncties

peildatum 2 december 2020

Onlosmakelijk verbonden met het ambt (onbezoldigd)

 • voorzitter Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB)
 • voorzitter Regio West-Brabant
 • voorzitter Economic Board West-Brabant
 • plaatsvervangend regio-burgemeester Zeeland- West-Brabant
 • vice voorzitter veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
 • lid dagelijks bestuur Taskforce/RIEC Georganiseerde criminaliteit Brabant-Zeeland
 • voorzitter Bestuurlijke Commissie Ondermijning Zeeland- en West-Brabant
 • voorzitter districtelijk Driehoeksoverleg Baronie
 • voorzitter districtelijke Stuurploeg Baronie

Verbonden met het ambt (onbezoldigd)

 • voorzitter Brandweerkamer
 • voorzitter Commissie Good Governance VNG
 • voorzitter G40 Stedennetwerk
 • lid van de Raad van Toezicht van Platform31 
 • lid Bestuurlijke adviescommissie Brandweer
 • lid Landelijke Regiegroep Voetbal & Veiligheid
 • voorzitter KNVB Commissie competitie en openbare orde betaald voetbal
 • lid VNG commissie Modernisering drugsbeleid
 • lid jury Overheidsmanager van het jaar
 • lid raad van toezicht DITSS
 • lid Strategisch Beraad Ondermijning

Overige nevenfuncties

 • vice voorzitter Raad van Toezicht Dutch Design Academy € 9.400 per jaar
 • voorzitter bestuur Grote Clubactie € 7.000 per jaar, wordt doorgestort naar Gemeente Breda
 • voorzitter Raad van Toezicht Zuidelijk Toneel
 • voorzitter Raad van Toezicht Jongeren op Gezond Gewicht € 14.000 per jaar