Bredaas college presenteert solide Begroting 2018

Publicatiedatum: 
11 okt 2017
De laatste begroting van de coalitieperiode 2014-2018 laat een solide financiële positie zien. Samen met de stad maakt het college af waar ze aan begonnen is.

Vernieuwende initiatieven uit wijken en dorpen zijn omarmd, er is veel tot stand gebracht. Van kleine initiatieven in de wijken tot grootstedelijke ontwikkelingen, zoals stationsgebied en plannen voor Nieuwe Mark en Havenkwartier. De begroting is meerjaren sluitend. Er is ruimte voor investeringen, voor kansen en om tegenvallers het hoofd te bieden. De lokale lasten voor de inwoners blijven in 2018 gelijk of gaan iets naar beneden.

Dat zijn de belangrijkste conclusies uit de begroting 2018. Inwoners kunnen de begroting lezen op www.hetgeldvanbreda.nl. Een samenvatting van de belangrijkste inhoudelijke punten uit de begroting is terug te lezen in een eenvoudige versie van de begroting, en in een persbericht dat is verstuurd aan lokale en regionale media.