Brabantse steden vragen 500 miljoen aan provincie

Publicatiedatum: 
22 mrt 2019
Voorstel voor een gezamenlijke investering van minimaal 500 miljoen euro om gezamenlijke ambities te verwezenlijken

De Brabantse zogenoemde B5-steden roepen op tot een gezamenlijke investering van minimaal 500 miljoen euro bij de provincie Noord-Brabant. Daarmee spreken de bestuurders van de steden hun ambitie uit. Die moet onder andere gaan leiden tot een Stedelijke Investeringsagenda.

In deze agenda: de Stedelijke Agenda BrabantStad 2018-2022 staan de gezamenlijke ambities van Breda, Eindhoven, Helmond, Tilburg en 's-Hertogenbosch. In het beleidsstuk staat onder meer dat de vijf steden willen zorgen voor 150.000 extra woningen in Brabant. Daarbij is oog voor aantrekkelijke woon-werkomgevingen. Denk daarbij aan bijvoorbeeld het Havenkwartier of de Gasthuisvelden in Breda.

Verder willen de steden zorgen voor goede verbindingen met het openbaar vervoer. Om talentvolle jongeren en studenten in Brabant te houden is het nodig om de economie in de provincie een boost te geven. Kennis en innovatie worden daarbij steeds belangrijker.

Daarnaast is het belangrijk dat de leefomgeving van de inwoners verduurzaamd wordt. Dat kan door te zorgen dat de invloed van klimaatverandering in steden verminderd wordt (klimaatadaptatie). Minder overlast van water en hitte bijvoorbeeld. Maar ook door te stimuleren dat inwoners energiebesparende maatregelen nemen aan hun huizen (energietransitie). Daarnaast staat in de 'agenda' het streven om te werken aan slimme en duurzame vormen van vervoerssystemen.

De vijf steden willen deze voornemens realiseren in een hernieuwde samenwerking. Onder andere door samen te investeren, te zorgen voor optimale randvoorwaarden, nieuwe stedelijke deals met elkaar sluiten en kennis met elkaar delen om zo goed mogelijk samen te werken.

De timing komt na de uitkomst van de provinciale statenverkiezingen van afgelopen week. Met de nieuwe colleges die zijn gekozen in 2018 en het te vormen bestuur van de provincie, vragen de steden opnieuw aandacht voor de gezamenlijke ambities. Het bestuurlijke netwerk wil ook resultaten bereiken (doen) mét impact, voor de inwoners van de B5 steden én voor alle Brabanders.

Wat vindt u van onze website?