Bouw 28 windmolens langs A16

Publicatiedatum: 
15 okt 2018
Het Provinciaal Inpassingsplan Windenergie A16 is vastgesteld door Provinciale Staten van Noord-Brabant

De windmolens zijn naar verwachting eind 2020 in gebruik. Ze komen aan weerszijden langs de A16 in de gemeenten Breda, Drimmelen, Moerdijk en Zundert, rond de knooppunten Klaverpolder, Zonzeel, Galder en Hazeldonk. Het is de bedoeling dat dit project jaarlijks voor ongeveer 75.000 huishoudens windenergie oplevert. Een kwart hiervan komt ten goede van de lokale gemeenschap en hiermee projecten die de lokale energietransitie bevorderen.

Meer informatie over windenergie langs de A16 staat op de website van Provincie Noord-Brabant.

Uw Reactie
Uw Reactie