Boaz Adank (VVD)

Boaz Adank

Boaz Adank is wethouder Veiligheid en Zorg
1e locoburgemeester

Portefeuille

 • Jeugdzorg
  • jeugd
  • jeugdhulp
  • kindvriendelijke stad
 • Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)
  • zorg/beschermd wonen
  • maatschappelijke opvang / Centraal Onthaal
  • mantelzorgers
  • openbare geestelijke gezondheidszorg
  • verslavingszorg
  • mensen met beperking
  • ouderen 
  • vrijwilligers
 • Bedrijfsvoering
  • bedrijfsvoering
  • flexibele organisatie
  • communicatie
  • dienstverlening
  • personeel en organisatie
 • Internationaal 
 • Veiligheid en leefbaarheid
  • toezicht en handhaving
  • E-security
  • GIA
  • weerbare stad
 • Opvang vluchtelingen Oekraïne en asielzoekers
 • Verbeter Breda (2e portefeuillehouder)

Nevenfuncties

Peildatum: 13 juni 2023

Onlosmakelijk verbonden met het ambt (onbezoldigd) 

 • Lid Algemeen Bestuur GGD West-Brabant
 • Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden West Nederland
 • Plaatsvervangend lid gemeenschappelijk orgaan Schoolverzuim en VSV regio West-Brabant
 • Vice voorzitter Stuurgroep Geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA) en meldpunt crisiszorg
 • Lid bestuur Zorg- en Veiligheidshuis Baronie Breda

Verbonden met het ambt (onbezoldigd) 

 • Lid VNG-commissie Zorg Jeugd en Onderwijs
 • Lid tijdelijke VNG-commissie Asiel en Migratie

Overige nevenfuncties 

 • Eigenaarschap van Save-Event BV (voert op dit moment geen bedrijfsactiviteiten uit)