Bijzondere bijstand aanvragen

Vul alle velden in. Als dat niet hoeft staat het erbij.

  1. Stap 1 van 6: Actieve stap: Begin
  2. Stap 2 van 6: Hulpverlening
  3. Stap 3 van 6: Woonsituatie
  4. Stap 4 van 6: Financiƫle situatie
  5. Stap 5 van 6: Controleer uw gegevens
  6. Stap 6 van 6: Voltooid
Uw gegevens
Op welke bankrekening moet de bijzondere bijstand overgemaakt worden?
Wat wilt u aanvragen?
Bewindvoering
Voeg een kopie van de beschikking van de Rechtbank toe.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 5 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf doc docx.
Voeg een kopie van de nota van de bewindvoerder toe.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 5 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf doc docx.
Bredapas sporten met korting
Voor wie doet u deze aanvraag?
Waarvoor vraagt u de korting aan?
Waarvoor vraagt u de korting aan?
Voeg een kopie van de factuur toe.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 5 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf doc docx odt.
Duurzame gebruiksgoederen
Kredietbank West Brabant
Geeft u toestemming dat wij uw gegevens doorgeven aan de Kredietbank West-Brabant?
Griffierecht
Rechtsbijstand

Voeg bij uw aanvraag de volgende bijlagen toe: factuur van de advocaat, civiel toevoeging en het diagnosedocument.

Voeg een kopie van de civiel toevoeging van de Raad voor de Rechtsbijstand toe.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 5 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf doc docx odt.
Voeg een kopie van het diagnosedocument van het Juridisch Loket toe.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 5 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf doc docx odt.
Voeg een kopie van de factuur van de advocaat toe.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 5 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf doc docx odt.
Schoolstartpakket
Vermeld de naam en geboortedatum van uw kind(eren). U kunt voor meerdere kinderen tegelijk een aanvraag doen.
Vermeld wat u wilt aanschaffen, wat de kosten zijn en voor welk kind of kinderen het bestemd is.
Stichting Leergeld
Geeft u toestemming dat wij uw gegevens doorgeven aan Stichting Leergeld? Voor de uitvoering van het schoolstartpakket werken wij intensief samen met Stichting Leergeld.
Voeg een kopie van de rekening(en) toe.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 5 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf doc docx odt.
Voeg een kopie van de rekening(en) toe.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 5 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf doc docx odt.
Voeg een kopie van de rekening(en) toe.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 5 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf doc docx odt.
Studietoeslag
Bent u ingeschreven bij een onderwijsinstelling?
Gegevens opleiding
Volgt u een Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL)?
Voeg een kopie van uw bewijs van inschrijving toe.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 5 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf doc docx odt.
Recht op toelage
Heeft u recht op toelage op grond van de Wet Studiefinanciering 2000 (WSF) of de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS)?
Voeg een kopie van uw bewijs van toelage toe.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 5 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf doc docx odt.
Voeg een kopie van een van de volgende bewijsstukken toe: verklaring van het UWV dat u medisch beperkt bent of een verklaring van het UWV dat u bent opgenomen in het Doelgroepenregister.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 5 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf doc docx.
Kinderopvang sociaal medische indicatie
Bestanden moeten kleiner zijn dan 5 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf doc docx odt.
Ontvangt u een uitkering van de gemeente Breda?
Welke uitkering ontvangt u?
Heeft u in de afgelopen 12 maanden al eerder een aanvraag voor bijzondere bijstand gedaan?
Is er sinds de laatste aanvraag iets veranderd in uw persoonlijke situatie, inkomen of vermogen?