Bijeenkomst invoeren gereguleerd parkeren Belcrum-Noord op 1 maart 2019

Publicatiedatum: 
3 jan 2019

Op  maandag 14 januari 2019 is er van 16.00 tot 19.00 uur een inloopijeenkomst in het Belcrumhuis, Pastoor Pottersplein 12. Tijdens de bijeenkomst is er informatie over het invoeren van het parkeersysteem voor gereguleerd parkeren, het aanvragen van een parkeervergunning, en er is gelegenheid om vragen te stellen.

Invoeren gereguleerd parkeren

De gemeente gaat het gereguleerd parkeren in Belcrum-Noord tussen de Belcrumweg, de Crogtdijk en de Terheijdenseweg invoeren op 1 maart 2019. Vanaf deze datum is het gereguleerd parkeren in de Belcrum op één en dezelfde wijze geregeld. Deze maatregel draagt bij aan een veilige, leefbare en goed bereikbare wijk. Gereguleerd parkeren betekent dat bewoners kunnen parkeren met een parkeervergunning en dat kort parkeerders (bezoekers) gaan betalen. Aan de Belcrumweg en de Van Rijckevorselstraat kan het 1e kwartier gratis worden geparkeerd.

Aanvragen vergunningen

Bewoners en ondernemers hebben bericht ontvangen met alle informatie over het aanvragen van een parkeervergunning.

Werkzaamheden in Belcrum-Noord

Er komen borden met de aanduiding voor automobilisten over het binnenrijden van een ‘betaald parkeren’-gebied langs de toegangswegen naar de wijk. Andere werkzaamheden voor het inrichten zijn het verbeteren van de markering van enkele parkeerplaatsen en het plaatsen van 8 parkeerautomaten. Kleine borden gaan verwijzen naar de dichtstbijzijnde automaat. De werkzaamheden zijn in december 2018 begonnen.

In gesprek aan de parkeertafel

Gemeente en bewoners vinden het belangrijk nauwgezet te volgen hoe het parkeren in Belcrum zich ontwikkelt. Dit gebeurt onder andere door het regelmatig uitvoeren van parkeertellingen. Het is wenselijk om de resultaten, zowel de concrete tellingen als ervaringen van bewoners en gemeente met elkaar te bespreken. Hiervoor wil de gemeente in het voorjaar een gesprekstafel ‘parkeren’ samenstellen. De gedachte is deze ‘Parkeertafel Belcrum’ de komende 2 jaar te organiseren. Bewoners krijgen nog een Breda bericht met meer informatie over het doel en de samenstelling van de Parkeertafel en hoe men zich moet aanmelden.

Wat vindt u van onze website?