Bezwaar tegen aanslag OZB

Algemeen

Tegen de aanslag onroerendezaakbelasting (OZB) kunt u bezwaar maken.

Wat u moet weten

  • U kunt bezwaar maken tegen de aanslag OZB als op de aanslag de verkeerde naam staat.
  • U kunt bezwaar maken als u ten onrechte een aanslag heeft ontvangen.
  • U kunt bezwaar maken tegen een op de aanslag genoemde waardebepaling van uw woning of bedrijfspand (WOZ). 
  • U dient bezwaar in binnen 6 weken na de datum die op het aanslagbiljet staat.
  • Ook als u bezwaar maakt, moet u de aanslag OZB betalen. Als uw bezwaar gegrond is, dan wordt de OZB die u onterecht heeft betaald terugbetaald.

Bezwaar maken

Wilt u bezwaar maken tegen de aanslag en/of de waardebepaling van uw woning of bedrijfspand? Kijk op de website van de Belastingsamenwerking West-Brabant voor de mogelijkheden. 

Direct bezwaar maken?

Bezwaar maken met DigiD