Bezwaar maken tegen aanslag OZB

Op deze pagina

Tegen de aanslag onroerendezaakbelasting (OZB) kunt u bezwaar maken.

Wilt u bezwaar maken tegen de beschikking WOZ, dus tegen de waardebepaling van uw woning of bedrijfspand? Ga dan naar bezwaar maken tegen beschikking WOZ.

Wat u moet weten

  • U kunt bezwaar maken tegen de aanslag OZB als op de aanslag de verkeerde naam staat.
  • U kunt bezwaar maken als u ten onrechte een aanslag heeft ontvangen.
  • U dient bezwaar in binnen 6 weken na de datum die op het aanslagbiljet staat.
  • Ook als u bezwaar maakt, moet u de aanslag OZB betalen. Als uw bezwaar gegrond is, dan wordt de OZB die u onterecht heeft betaald terugbetaald.

Meer informatie

Belastingsamenwerking West-Brabant

Uw Reactie
Uw Reactie