Bewonersbericht Betaald parkeren in Linie

BRD/2021.07222021                                                       

In april informeerden wij u over de invoering van betaald parkeren bij u in de buurt.
Sindsdien is er veel gebeurd: bewoners en ondernemers meldden zich aan voor de klankbordgroep en kwamen naar 2 bijeenkomsten. Tijdens een schouw hebben
bewoners, ondernemers en de gemeente de parkeersituatie bekeken. Tot slot is er in
mei een nieuwe parkeertelling uitgevoerd.

Klankbordgroep

Tijdens de 2 bijeenkomsten met de klankbordgroep werden de plannen voor parkeren besproken en zijn parkeerproblemen door bewoners en ondernemers toegelicht. Daarna hebben we met enkele vertegenwoordigers uit de klankbordgroep en bewoners tijdens een
schouw door de wijk gelopen en specifieke parkeersituaties besproken.

Parkeertellingen

Het doel van betaald parkeren in Linie is om uw wijk nu en in de toekomst veilig, leefbaar en bereikbaar te houden. Sinds de gedeeltelijke invoering ten oosten van de Terheijdenseweg in 2016 houden we het effect nauwlettend in de gaten via jaarlijkse tellingen. Vorig jaar is er niet geteld vanwege de afwijkende corona-situatie. Na de versoepelingen van afgelopen maanden zijn wel weer tellingen gedaan.

Uitkomst en conclusie parkeertellingen

Corona heeft grote invloed op hoe we werken en leven en dat zien we terug in de parkeersituatie. Meer thuiswerken, minder met het openbaar vervoer en minder er op uit. In een aantal straten is het weliswaar erg druk, maar in andere straten niet. Vooral in de Stationslaan, de Edisonstraat en op het Edisonplein is het erg druk en ervaren bewoners en ondernemers parkeeroverlast. Dit najaar brengen we de parkeersituatie opnieuw in kaart. En dan bepalen we of, hoe en in welke straten betaald parkeren wordt ingevoerd.

Betaald parkeren in de hele wijk of alleen in drukke straten

Als dit najaar uit de nieuwe parkeertelling blijkt dat het in de hele wijk druk is, dan gaat de gemeente betaald parkeren in de hele wijk invoeren zoals al eerder is gecommuniceerd. Mocht de nieuwe telling weer laten zien dat het alleen in een paar straten erg druk is, dan voert de gemeente betaald parkeren alleen in die straten in (zoals de Stationslaan, de Edisonstraat en het Edisonplein). De uitkomst van de nieuwe parkeertelling wordt met de klankbordgroep besproken, daarna ontvangt u een Breda bericht met nieuwe informatie.

Meer informatie over betaald parkeren in Linie.

Uw Reactie
Uw Reactie