Betaald parkeren in Linie

Publicatiedatum: 
29 apr 2021
Bredabericht: De gemeente gaat in de loop van dit jaar betaald parkeren invoeren in het deel van Linie waar het nu nog gratis is. De datum waarop betaald parkeren ingaat is nu nog niet bekend.

De aanleiding is de hoeveelheid meldingen van bewoners en parkeertellingen. Daaruit blijkt dat er straten zijn waar het heel druk is. Betaald parkeren helpt Linie nu en in de toekomst, veilig, leefbaar en bereikbaar te houden.

Waarom betaald parkeren

Naar aanleiding van klachten en meldingen over parkeeroverlast heeft de gemeente parkeertellingen uitgevoerd. Ook is er afgelopen jaren onderzoek naar parkeren gedaan en daar komt uit dat de parkeerdruk in Linie hoog is. Bovendien zijn er verschillende plannen voor nieuwe woningen in en rondom Linie waardoor de parkeersituatie mogelijk verder onder druk komt te staan.

Deel van Linie heeft al betaald parkeren

Op 1 oktober 2016 is in een deel van Linie ten oosten van de Terheijdenseweg betaald parkeren ingevoerd (het deel tussen de Terheijdenseweg, Archimedesstraat, Keplerstraat en Liniestraat). Uit een evaluatie blijkt dat deze bewoners betaald parkeren ervaren als een goede oplossing voor het parkeerprobleem.

Meedenken in de klankbordgroep op 10 en 25 mei

Update 28 mei: de bijeenkomst van 25 mei is verplaatst naar maandag 21 juni.
Update 17 juni: de bijeenkomst van 21 juni is verplaatst naar maandag 28 juni.

De gemeente wil het betaald parkeren zo goed mogelijk aan laten sluiten op de wensen van bewoners en ondernemers in uw wijk. Daarom zijn de bewoners uitgenodigd om deel te nemen aan een klankbordgroep van ongeveer 12 personen. De klankbordgroep denkt in twee online bijeenkomsten mee over de invoering van betaald parkeren. De onderwerpen zijn: de parkeertijden, de plaats van de parkeerautomaten en maatwerkoplossingen. Het parkeerbeleid van de gemeente is daarbij leidend.
De online bijeenkomsten van de klankbordgroep zijn op 10 en 25 mei 2021 van 19.00 - 21.00 uur. Aanmelden voor de klankbordgroep kan tot en met dinsdag 4 mei 2021 via het contactformulier op de website: www.breda.nl/linie. Bewoners die zich hebben aangemeld, ontvangen uiterlijk vrijdag 7 mei 2021 een bericht. Als meer dan 12 personen zich aanmelden zal de gemeente bij de samenstelling van de klankbordgroep er rekening mee houden dat de hele buurt vertegenwoordigd is.

Praktische informatie

Betaald parkeren wordt in de loop van 2021 ingevoerd. Een basisvergunning voor bewoners kost € 4,- per maand en een jaarvergunning voor de tweede of derde auto € 8,- per maand. Er is een bezoekersregeling waarmee u uw bezoek voor € 0,25 per uur kunt laten parkeren in uw wijk. Voor mantelzorgers is er een aanvullende regeling. U ontvangt ongeveer 1 maand voordat betaald parkeren ingaat meer informatie over het aanvragen van een parkeervergunning en de bezoekersregeling.

Uw ervaring of mening geven

Wilt u niet deelnemen aan de klankbordgroep maar wel uw ervaring of mening geven, dan kunt u dat doen via het contactformulier op de website: www.breda.nl/linie

Informatie

Alle informatie over parkeren in Linie leest u op www.breda.nl/linie. Informatie over parkeren in Breda en betaald parkeren vindt u op www.breda.nl/parkeren

Uw Reactie
Uw Reactie