Belastingen

Huurt u een woning in de gemeente Breda? Dan heeft u 27 januari de jaarlijkse aanslag voor de gemeentelijke belastingen ontvangen. De brief waarin de WOZ-waarde van uw woning staat heeft u 24 februari ontvangen.
Eigenaren van woningen en bedrijven hebben op 24 februari de jaarlijkse aanslag en de WOZ-beschikking ontvangen.

Heeft u zich bij MijnOverheid aangemeld dan ontvangt u het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen digitaal via MijnOverheid. U ontvangt dan geen papieren versie.