Belastingen

Huurt u een woning in de Gemeente Breda? Dan heeft u 27 januari de jaarlijkse aanslag voor de gemeentelijke belastingen ontvangen en ontvangt u 24 februari de brief waarin de WOZ-waarde van uw woning staat.
Eigenaren van woningen en bedrijven ontvangen op 24 februari de jaarlijkse aanslag en de WOZ-beschikking.

Heeft u zich bij MijnOverheid aangemeld dan ontvangt u het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen digitaal via MijnOverheid. U ontvangt dan geen papieren versie.