Bedrijventerrein Werkdonken

Bedrijventerrein Werkdonken (Arduinstraat) biedt 12 kavels met een maximale oppervlakte 2.000 m2. Er is ruimte voor individuele bedrijfsontwikkeling in combinatie met wonen. Werkdonken sluit aan op het bestaande bedrijventerrein Charles Petitweg.
Bedrijventerrein Werkdonken is bestemd voor bedrijven in de milieucategorie 1 en 2. De woning ligt aan de waterzijde, de bedrijfsruimte is aan de Charles Petitweg.
Type bedrijvigheid voor deze locatie: kleinschalige productiebedrijven, ambachtelijke bedrijven, atelierachtige bedrijven en groothandelsbedrijven.

Bedrijfskavels 

  • kavels 1 t/m 5
    prijs: werken € 175 per m2 tot € 195 per m2 excl. BTW, wonen/werken € 245 per m2 excl. BTW (grondprijzen met prijspeil op 1 januari 2020)
  • kavel 14 en 16
    prijs: werken € 180 per m2 tot € 195 per m2 excl. BTW (grondprijzen met prijspeil op 1 januari 2020)

Meer informatie

Gerard Lutz
e-mail  ga.lutz@breda.nl
telefoon  076 - 529 88 24

Uw Reactie
Uw Reactie