Bedrijventerrein Rithmeesterpark

Bedrijventerrein Rithmeesterpark is een strategisch gelegen werklocatie van 20 ha. Het terrein ligt tussen de A16, de Princenhagelaan en de Graaf Engelbertlaan.

Op de website van Rithmeesterpark Breda leest u alles over de kavels, kavelprijzen, mogelijkheden en procedures.

Uw Reactie
Uw Reactie