Bavelselaan

Overzicht en meer informatie over de aanpak riolering, andere infrastructuur en nieuwe inrichting van de Bavelselaan.

Update 18 oktober: Uitstel bomenkap en werkzaamheden Bavelselaan

Op maandag 16 oktober 2017 start Boomrooierij Weijtmans met het kappen van de bomen aan de Bavelselaan, het gedeelte tussen de Overakkerstraat en de Muiderslotstraat. Deze bomenkap is nodig voor de herinrichting Bavelselaan. Hiermee start de 1e fase van het onderhoud en de herinrichting Bavelselaan. In totaal zijn er 4 fasen.

Maandag 23 oktober starten Brabant Water en Enexis met hun werkzaamheden aan de gas- en waterleiding tussen de Overakkerstraat en de Muiderslotstraat. Vanaf 23 oktober begint Exact met de bouwkundige opname van woningen in de Bavelselaan tussen de Allerheiligenweg en de Muiderslotstraat. Deze opnamen zijn gereed voordat het rioolwerk start.
Lees het hele Breda bericht van 6 oktober 2017

Eerdere berichten

Breda bericht 11 augustus 2017 

Aanleiding

Breda hecht veel waarde aan haar groene karakter. Tegelijkertijd heeft de gemeente de verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat alle inwoners gebruik kunnen maken van goede infrastructuur (riolering, gas- en waterleiding en andere voorzieningen). In de Bavelselaan zijn de huisaansluitingen op het riool aan vervanging toe. Ook de water- en gasleiding wordt meteen aangepakt. Helaas heeft dat tot gevolg dat in de grond ruimte gemaakt moet worden om dit werk te kunnen uitvoeren. De grote bomen en hun wortels maken dat er geen ruimte is om riool, leidingen en kabels te vervangen. Dit betekent dat de bomen niet kunnen blijven staan. De weg en de stoepen worden opnieuw ingericht omdat hier sprake is van veel wortelopdruk en dit kan voor gevaarlijke situaties zorgen. Uiteraard komen er nieuwe bomen terug.

Definitief ontwerp Bavelselaan (tussen Allerheiligenweg en Muiderslotstraat)

De aanpak van riolering, andere infrastructuur en de wensen van bewoners maakten het nodig om een ontwerp voor de nieuwe inrichting te maken. Voorop staat het zoveel mogelijk behouden van de eenheid en het groene karakter van de laan. In het ontwerp is rekening gehouden met onder andere veiligheid, parkeren, toegankelijkheid en openbare verlichting. Een definitief ontwerp is gemaakt in april 2015. Dit was het resultaat van intensief overleg met een projectteam, diversen partijen, bewoners en de wijkraad. En er zijn in deze periode ook enkele onderzoeken gericht op de flora en fauna, en de haalbaarheid uitgevoerd.

Onderzoek en maatregelen vleermuizen

In 2016 heeft de gemeente, op advies van een extern bureau, de maatregelen genomen die nodig zijn om de in het wild levende vleermuizen nog beter te beschermen. De maatregelen worden uitgevoerd volgens de regels van de Flora- en faunawet. Op basis van dat advies zal de gemeente de herinrichting in 4 fasen uitvoeren en (tijdelijke) boombakken plaatsen. In 2016 zijn 5 vleermuiskasten geplaatst. Een externe deskundige ondersteunt de gemeente en monitort de komende periode de situatie van de dwergvleermuizen en andere dieren. De vleermuizen zijn actief van 1 april tot 15 oktober. Wanneer in een deel van de Bavelselaan de bomen zijn gekapt en nog geen nieuwe bomen zijn geplant, dan worden de (tijdelijke) boombakken ingezet.