28mrt

Inzet fonds Stedelijke Ontwikkeling voor gebiedsontwikkeling Havenkwartier

Het College van burgemeester en wethouders wil een bedrag van € 250.000,- uit het fonds Stedelijke Ontwikkeling inzetten voor de gebiedsontwikkeling van de locatie Van Puijfelik en Backer & Rueb.

Toekomstwaarde voor erfgoed

Na gesprekken tussen de gemeente Breda, de huidige eigenaar (curator) en een initiatiefnemer voor het gebied Van Puijfelik/ Backer & Rueb is een voor alle partijen reëel perspectief ontstaan voor dit gebied. In combinatie met de buitenruimte kan daarbij toekomstwaarde gegeven worden aan het erfgoed op deze locatie. In dit perspectief wordt het erfgoed door de initiatiefnemer substantieel behouden en krijgt het erfgoed toekomstwaarde, in combinatie met nieuw gebruik, aanvullende woonbebouwing en inrichting van de buitenruimte.

Water-as

Een en ander wordt mogelijk gemaakt met een bijdrage van €250.000 vanuit het fonds Stedelijke Ontwikkeling 2017. Dit bedrag wordt gebruikt voor het omzetten van een deel van het bedrijventerrein naar openbare ruimte en eventuele leisurefuncties. Bovendien kan de buitenruimte, die grenst aan de rivier de Mark, worden ingericht ter versterking van de Mark als ‘wateras’ en de verbinding met het centrum.


Wethouder Alfred Arbouw hierover: “De doelstelling van Via Breda is om in nauwe samenwerking met betrokken eigenaren, marktpartijen en bewoners, een nieuw stadsdeel tot stand te brengen. Op grond van dit besluit kunnen we samen met de huidige eigenaar en de initiatiefnemer een vervolgtraject voor dit belangrijke gebied uitwerken. Daarbij onderzoeken we de haalbaarheid van de herontwikkeling, een plan voor de sanering en afspraken over het erfgoed.Op basis van het ingediende initiatief zien we als College op dit moment goede mogelijkheden om het erfgoed te integreren in een herontwikkeling. Heel concreet in de vorm van het behoud van een deel van de hallen, het pand Elektron, de Belcrumhaven en de Speelhuislaan. Het plan voor het gebied Van Puijfelijk / Backer & Rueb krijgt een plek in het gebiedsperspectief Havenkwartier dat we momenteel met de stad vormgeven en in de loop van dit jaar aan de raad aanbieden”.

Plaats: 
Breda
Teteringen
Bavel
Ulvenhout
Prinsenbeek
Publicatiedatum: 
28 maart 2017

Actueel in Breda

Formaat: 28-03-2017
Formaat: 28-03-2017
28mrt

650 jonge ambtenaren naar Breda

Op donderdag 30 maart komen 650 jonge ambtenaren naar Breda voor de Jonge Ambtenaren Dag (JAD). De jonge ambtenaren verdiepen zich verspreid door de h…

28mrt

Aanpassingen infrastructuur rondom Amphia: werkzaamheden apr…

Met dit bericht informeren wij u over de werkzaamheden die de komende weken gaan plaatsvinden aan de wegen rond Amphia. Het gaat om werkzaamheden aan…

27mrt

Staaroperatie nóg beter en sneller

Opening operatiekamers Oogheelkunde trekt veel belangstelling van oogspecialisten Ouderdomsstaar is een normaal verouderingsproces, maar kan heel ve…

27mrt

Rioolwerk onder speeltuin Proveniersveld

Op maandag 3 april start de gemeente met het vernieuwen van de rioolhuisaansluitingen onder de speeltuin in het Proveniersveld. Er liggen huisaansluit…

23mrt

Ruim baan voor vrouwelijk voetbaltalent in Breda

Als speelstad van het EK voetbal voor vrouwen, dat komende zomer in Nederland plaatsvindt, investeert de gemeente Breda ook in talentontwikkeling. Met…

23mrt

Hoorzittingen Adviescommissie bezwaarschriften

De Adviescommissie voor bezwaarschriften vergadert (bijna) elke dinsdag of woensdag in het Stadskantoor.De agenda is hieronder in te zien.