Herbestraten van het trottoir en rijbaan aan de Putakker

Door wortelopdruk is de bestrating van de parkeervakken en het trottoir aan de Putakker beschadigd. De aannemer start op maandag 23 januari met herstelwerk ter hoogte van de huisnummers 51-53 en 27, als het weer het toelaat. Het werk duurt 2 dagen. 

De gemeente vraagt uw medewerking

Tijdens het werk kunt u niet parkeren op de parkeerplaatsen die tegen het grasveld aan liggen. Wilt u uw auto op een andere plaats parkeren.

Mogelijk kunt u uw huisvuil en eventueel grofvuil niet aanbieden op een plaats die u gewend bent. Bied dit dan aan op een voor de vuilniswagen bereikbare plaats. De gemeente en aannemer erkennen dat het werk hinder geeft. Uiteraard proberen zij deze hinder te beperken. Heeft u een suggestie om de overlast te beperken of een vraag over dit bericht, neem dan contact op met de gemeente via. www.breda.nl/contact  of telefoon 14 076.

Informatie

Heeft u andere vragen? Neem contact op met de gemeente via www.breda.nl  twitter @breda, of bel 14 076.

De Gemeente Breda publiceert lokale informatie ook op overheid.nl. Wilt u Breda Berichten en/of andere lokale informatie digitaal ontvangen, dan kunt u zich abonneren op de e-mailservice van overheid.nl of de app Over uw buurt downloaden. Ga naar www.overuwbuurt.overheid.nl  

Postcode Huisnummer: 
4824RN,27
Publicatiedatum: 
17 januari 2017 - 27 januari 2017
Locatie op de kaart:

Actueel in Breda

Formaat: 18-01-2017
Formaat: 18-01-2017
17jan

Kick off BuurtApp Liesbos woensdag 25 januari 2017

Op woensdagavond 25 januari organiseert de gemeente, in samenwerking met buurtbewoner Daan Kraan, de politie en Buurtpreventie Breda een bijeenkomst o…

17jan

Breda ondertekent Green Deal Duurzaam Grond-, Weg- en Waterb…

Op 17 januari heeft de gemeente Breda de landelijke Green Deal Duurzaam Grond-, Weg-, en Waterbouw (GWW) getekend. Duurzaamheid in weg- en waterbou…

17jan

Amphia biedt kankerpatiënten Keppies aan, dankzij steun van…

17 januari 2017 - Jaarlijks krijgen in ons land ongeveer 100.000 mensen de diagnose kanker.  Ongeveer 3000 van hen krijgt hun diagnose en behandeling…

17jan

Ontwerpbestemmingsplan 'Heilaarpark, Heilaarstraat 134&…

In de wijk Heilaarpark, tussen de woningen Heilaarstraat 132 en 136A liggen twee percelen van de gemeente van elk circa 1150 m2. Verzocht is om deze t…

16jan

Het nut van een dakdekker in de winterdagen

Wanneer het typische winterweer, zoals vorst en sneeuw, zich voordoet dan verwacht je niet dat dakdekkers nog druk aan het werk zijn. Veel mensen denk…

13jan

Afsluiting Koningstraat - Koningsplein

Vanwege ernstige overlast in de Koningstraat en met name op het Koningsplein is op verzoek van de buurt onlangs een paal gekomen om de inrit van de Ko…

Sluiten