Aardgasvrij

Terugblik Webinar Aardgasvrij Breda

15 december 2020 was het webinar 'Aardgasvrij Breda'. U kunt het webinar terugkijken, en het filmpje met interviews en meningen van Bredanaars bekijken. 

Heeft u belangstelling om deel te nemen aan de klankbordgroep Aardgasvrij Breda, dan kunt u zich aanmelden.

Waarom aardgasvrij?

Broeikasgassen zorgen ervoor dat het klimaat verandert. Daarom zijn er wereldwijd afspraken gemaakt over het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen zoals aardgas. De Nederlandse overheid heeft besloten om in 2050 geen aardgas meer te gebruiken voor koken en stoken. Ook Breda doet mee en heeft de ambitie om al in 2044 geen aardgas meer te gebruiken voor koken en stoken.

Voordelen:

  • Minder CO2 uitstoot door koken en stoken.
  • Minder vervuiling, overstappen op duurzame verwarmingsbronnen draagt bij aan gezondere lucht in de stad en het beperkt verder opwarming van de aarde.
  • Geen gas boren in Groningen, wat betekent dat er geen verdere schade meer aan de huizen komt.
  • Minder afhankelijk, omdat we geen aardgas meer uit het buitenland nodig hebben.
  • Het tekort voor zijn, want aardgas raakt een keer op.

Wat houdt de overstap in ?

Het jaar 2044 lijkt nog ver weg. Toch moeten we nu al aan de slag om tegen die tijd aardgasvrij te kunnen zijn. Het gaat tenslotte om heel veel woningen. Dat vraagt om onder andere veranderingen in onze (ondergrondse) infrastructuur. Gasaansluitingen maken plaats voor (collectieve) warmtenetten of andere oplossingen. Bovendien wordt het warmteverbruik verminderd door huizen beter te isoleren.
Gemeente Breda wil stap voor stap samen met u beginnen met deze omschakeling. Door per wijk te werken en samen te kijken naar de beste oplossing voor uw wijk. De gemeente werkt hierbij samen met partners in de stad zoals woningbouwcorporaties en netbeheerders.
Nieuwbouwwoningen en -wijken worden nu al meteen aardgasvrij gerealiseerd.

Hoe doen we dat?

Op dit moment wordt er gewerkt aan een plan, de zogenaamde Transitie Visie Warmte. Die moet eind 2021 gereed zijn. Hierin komt een planning van de gebieden die als eerste (voor 2030) worden aangepakt en welke daarna.
We houden daarbij rekening met andere programma’s en plannen, zoals het onderhoudsprogramma van de woningbouwcorporaties en het  gemeentelijk rioolvervangingsprogramma. Samen met de bewoners verkennen we dan verder wat de mogelijkheden zijn en wat de beste oplossing is voor de wijk.

De komende jaren wordt er dus gestart om wijken/buurten (of delen ervan) aardgasvrij te maken of wijken klaar te maken om op termijn  aardgasvrij te gaan worden, door bijvoorbeeld te starten met het isoleren van de woningen (aardgasvrij ready maken).

Wat kan ik zelf doen ?

U kunt alvast gaan onderzoeken wat de alternatieven zijn, bijvoorbeeld bij www.woonwijsbreda.nl.  Hier vindt u veel informatie over isoleren, besparen, zonneboilers, zonne-energie, verduurzamen van uw pand.

Wat zijn de alternatieven voor koken op gas?

Elektrisch koken kan op een keramische- of inductie kookplaat of fornuis. Koken op inductiekookplaten lijkt het beste alternatief voor koken op gas. Het is energiezuiniger en veiliger.

Meer informatie

Uw Reactie
Uw Reactie