Aanpassing 3 oversteekplaatsen Stationslaan

Publicatiedatum: 
1 mei 2018

Vanaf maandag 14 mei zijn er werkzaamheden om de veiligheid op en rondom 3 oversteeklocaties aan de Stationslaan ter hoogte van het station te verbeteren Dit heeft gevolgen voor het verkeer. Het werk wordt in fases (noord en zuid) uitgevoerd, zodat steeds 1 rijstrook open blijft. Er wordt op 3 de oversteeklocaties tegelijk gewerkt.

Situatie Stationslaan

Op de Stationslaan ter hoogte van het station liggen 3 oversteeklocaties voor langzaam verkeer. Op de 2 buitenste locaties hebben zowel fietsers als voetgangers voorrang op gemotoriseerd verkeer. Bij de middelste locatie steken alleen voetgangers over. De afgelopen jaren zijn er diverse bijna-ongevallen gebeurd op de oversteeklocaties. Automobilisten merken de fietsers en/of voetgangers niet altijd op tijd op.

In overleg met de Wijkraad Belcrum en politie is een pakket aan maatregelen bedacht om de veiligheid op en rondom de oversteeklocaties te verbeteren. Het plan houdt in:

  • plaatsing van silhouetten van fietsers en voetgangers in de berm bij oversteeklocaties (al uitgevoerd)
  • plaatsing van extra verlichting op de oversteeklocaties en het achterliggende gebied waar ze vandaan komen
  • aanbrengen van paaltjes om parkeren op de oversteeklocaties te voorkomen
  • bestrating van natuursteen bestrating van de oversteeklocatie vervangen door asfalt met goede markering en rode coating op de fietspaden
  • goede bebording op de juiste plaats

Verkeersmaatregelen

  • Vanaf maandag 14 mei tot en met vrijdag 8 juni geldt er 1 richtingsverkeer op de Stationslaan van west (Belcrumweg) naar oost (Terheijdenstraat).
  • Verkeer van oost naar west wordt omgeleid via de Academiesingel.
  • Om fietsers en voetgangers toch veilig over te laten steken wanneer op alle 3 de oversteeklocaties tegelijk wordt gewerkt komt er een tijdelijke oversteeklocatie. Dit wordt aangegeven met borden en markering.