Aanpak dierplagen

Last van ongedierte, zoals ratten, wespen, eikenprocessierupsen, ganzen? De gemeente bestrijdt dierplagen die overlast veroorzaken in de openbare ruimte. Voor overlast in en rondom uw woning bent u zelf verantwoordelijk. De gemeente kan u adviseren.

Bestrijden eikenprocessierups

De gemeente bestrijdt de nesten van de eikenprocessierupsen in de eikenbomen. De rupsen in bomen in de openbare ruimte worden in heel Breda bestreden tot een maximale hoogte van 6 meter. Op eigen terrein en in tuinen is het de verantwoordelijkheid van de eigenaar. Meer informatie over de eikenprocessierups en gezondheid staat op de website van de GGD: Oakie.info.

Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) werkt aan een landelijke aanpak ter bestrijding van de eikenprocessierups. Breda neemt hieraan deel. De Bredase aanpak wordt begin 2020 aan de raad aangeboden.

Ook is de Gemeente Breda in gesprek met andere gemeenten en organisaties, o.a. Natuurplein de Baronie om het gebruik van natuurlijke beheersingsmogelijkheden te onderzoeken, bijvoorbeeld het ophangen van koolmeeskasten.

Overlast van ongedierte in en rond de woning

Kijk waar de overlast vandaan komt. Geef ongedierte minder kans, bijvoorbeeld door:

  • goed schoonmaken
  • eten goed opbergen of verpakken
  • naden en kieren dichten en ‘bijenbekjes’ plaatsen

Dierplaag melden en advies

  • overlast dierplaag melden
  • vragen en advies over dierplagen, neem contact op
  • informatie over diersoorten die overlast kunnen veroorzaken

Dierplagen bestrijding

De gemeente bestrijdt dierplagen alleen nog met niet-chemische middelen. Dit staat in de nota Aanpak dierplaagbeheersing.