Aanpak dierplagen

Last van ongedierte, zoals ratten, wespen, eikenprocessierupsen, ganzen? De gemeente bestrijdt dierplagen die overlast veroorzaken in de openbare ruimte. Voor overlast in en rondom uw woning bent u zelf verantwoordelijk. De gemeente kan u adviseren.

Eikenprocessierups

De overlast van vorige zomer staat bij iedereen nog op het netvlies. De Gemeente Breda is al volop bezig om de overlast komend seizoen zoveel mogelijk te beperken. Er is geen enkele manier om de overlast volledig weg te nemen. De maatregelen die de gemeente inzet richten zich op het stimuleren van natuurlijke vijanden. Deze ecologische aanpak zorgt voor minder overlast van eikenprocessierups, meer biodiversiteit en een divers landschap.

Maatregelen

 • Rupsenvallen
  Dit zijn zakken die om de boomstam hangen. Deze zijn in maart 2020 opgehangen aan de Wilhelminasingel, Westerhagelaan, Westerpark, Terheijdenseweg, Moerenpad, Minervum en Ettensebaan. Er worden geen rupsenvallen op andere locaties opgehangen.
 • Wegzuigen van nesten
  Er is meer capaciteit beschikbaar ten opzichte van 2019. Continue worden de nesten op de doorgaande wegen, fietspaden enzovoort leeggezogen. Er wordt effectiever ingezet bij meldingen
 • Heetwatertechniek
  In de bodem kunnen zogenaamde grondnesten zitten. Dit jaar loopt er een proef waarbij op enkele plekken de grondnesten onschadelijk worden gemaakt met heet water. 
 • Feromoonvallen
  Om te zien of er af- of toename is van de rups zijn in Breda feromoonvallen geplaatst. Dit zijn plastic bakjes met een groen deksel die in de boom hangen. Hiermee wordt de mannelijke eikenprocessievlinder gelokt. De uitkomsten worden gebruikt in de beheeraanpak 2021.

Vragen en antwoorden eikenprocessierups

Samenwerking

Samen met Natuurplein de Baronie en ZLTO worden de natuurlijke vijanden met een aantal maatregelen opgepakt. Door het ophangen van vogelnestkasten en het inzaaien van agrarische percelen met bloemrijke mengsels, stimuleren de natuurlijke vijanden van de eiken processierups en kan de overlast elk jaar minder worden.

Overlast van ongedierte in en rond de woning

Kijk waar de overlast vandaan komt. Geef ongedierte minder kans, bijvoorbeeld door:

 • goed schoonmaken
 • eten goed opbergen of verpakken
 • naden en kieren dichten en ‘bijenbekjes’ plaatsen

Dierplaag melden en advies

 • overlast dierplaag melden
 • vragen en advies over dierplagen, neem contact op
 • informatie over diersoorten die overlast kunnen veroorzaken

Dierplagen bestrijding

De gemeente bestrijdt dierplagen alleen nog met niet-chemische middelen. Dit staat in de nota Aanpak dierplaagbeheersing.

Uw Reactie
Uw Reactie