Aanleg openbare ruimte Stationslaan tussen gerechtsgebouw en station

Publicatiedatum: 
16 sep 2020
Op maandag 21 september start de aanleg van de openbare ruimte van de Stationslaan tussen het gerechtsgebouw en het station

De werkzaamheden duren naar verwachting tot begin november.
Met de voltooiing van steeds meer bouwplannen langs de Stationslaan kunnen ook steeds meer delen van de openbare ruimte definitief aangelegd worden. Ondanks dat er bij 5TRACKS nog volop gebouwd moet gaan worden, wordt de buitenruimte langs de Stationslaan toch al definitief ingericht. Het bouwverkeer voor 5TRACKS wordt in de toekomst namelijk afgewikkeld via de buspassage.

Wat gaat er gebeuren

KWS Infra b.v. gaat de berm en het fietspad definitief aanleggen. Het toekomstig trottoir wordt nog niet aangelegd, omdat de bouwaannemer deze ruimte straks nodig heeft om te bouwen.

Mogelijke hinder

Om veilig te kunnen werken moet een deel van de rijbaan afgesloten worden en rijdt het verkeer tijdelijk over de middenberm.

Uw Reactie
Uw Reactie