150kV lijnen ondergronds in Haagse Beemden en Wisselaar

Update november 2018

Inloopbijeenkomst 27 november 2018

Breda wil de bestaande bovengrondse 150 kilovolt (kv) hoogspanningslijnen die door de wijken Haagse Beemden en Wisselaar lopen, grotendeels ondergronds brengen. Dit levert een bijdrage aan het groene karakter van de wijken.
Landelijk netbeheerder TenneT gaat het project in de komende jaren uitvoeren.

In de Haagse Beemden gaat het om de elektriciteitsmasten en bovengrondse 150 kV lijnen tussen de Kroeten (mast 49) en de kruising Emerparklaan - Moerlaken (mast 42). In de Wisselaar gaan de kabels ondergronds vanaf het schakelstation aan de Terheijdenseweg (mast 34) richting Geertruidenberg tot bij de Oude Baan (mast 31).
Als de kabels ondergronds zijn gebracht, dan verdwijnen ook de masten.

Wat vindt u van onze website?