076 Op Weg

Drukte op wegen in steden neemt de komende jaren fors toe, vooral tijdens de spits fors. Ook middelgrote steden als Breda krijgen hiermee te maken. Dit betekent vaker stapvoets rijden en stil staan met draaiende motor. Dit geeft irritatie bij de verkeersdeelnemers, milieuoverlast en economische schade.

Bereikbaarheid

De Gemeente Breda doet er alles aan om de stad bereikbaar en aantrekkelijk te houden. Daarom zijn er het hele jaar wegwerkzaamheden om het wegennet op orde te houden en te verbeteren.
Verder werken we onder de noemer ‘076 Op Weg' aan zogenaamde slimme mobiliteitsprojecten. Breda doet dit veelal samen met diverse marktpartijen, onderwijsinstellingen, omliggende gemeenten, de provincie, het Rijk en Europa. We haken aan bij andere projecten, zoals het nationale programma Beter Benutten Vervolg en het Europese onderzoeksprogramma TRACE.

Projecten

Op dit moment lopen er in het kader van Beter Benutten en Trace meerdere projecten. Deze maken allemaal gebruik van slimme en vernieuwende technieken om ons  mobiliteitsgedrag blijvend te veranderen. Bij sommige projecten krijgen we hulp van partijen als AVANS of de NHTV, bij andere projecten vragen we hulp van bewoners en/of weggebruikers. Geen lange vragenlijsten, maar bijvoorbeeld door de app Positive Drive op uw telefoon te installeren.

Overzicht projecten

  1. 076 Op Weg: beloningsproject om mensen te stimuleren de Wilhelminasingel te mijden
  2. 30 is de deal: project om de verkeersveiligheid in Prinsenbeek te verbeteren
  3. de Meetweken: project om het mobiliteitsgedrag van Breda in beeld te brengen
  4. 076-fietst: project om fietsacties te ondersteunen