076 Op Weg

Drukte op wegen in steden neemt de komende jaren fors toe, vooral tijdens de spits fors. Ook middelgrote steden als Breda krijgen hiermee te maken. Dit betekent vaker stapvoets rijden en stil staan met draaiende motor. Dit geeft irritatie bij de verkeersdeelnemers, milieuoverlast en economische schade.

Bereikbaarheid

De Gemeente Breda doet er alles aan om de stad bereikbaar en aantrekkelijk te houden. Daarom zijn er het hele jaar wegwerkzaamheden om het wegennet op orde te houden en te verbeteren.
Verder werken we onder de noemer ‘076 Op Weg' aan zogenaamde slimme mobiliteitsprojecten. Breda doet dit veelal samen met diverse marktpartijen, onderwijsinstellingen, omliggende gemeenten, de provincie, het Rijk en Europa. We haken aan bij andere projecten, zoals het nationale programma Beter Benutten Vervolg en het Europese onderzoeksprogramma TRACE.

Overzicht projecten

  1. 076-fietst: project om fietsacties te ondersteunen