Waterloket

Op dit onderdeel vindt u meer informatie over water in Breda. Denkt u hierbij aan riolering, oppervlaktewater en waterbeleid en heffingen en drinkwater. Ook zijn er projecten die op water gericht zijn, zoals Waterakkers.

Actueel

Week van ons water 2015

Melden

Via het meldingsformulier kunt u vragen of meldingen over deze onderwerpen doorgeven.

Melding doorgeven

Riolering

Projecten

Waterbeleid en heffingen

Drinkwater

Brabant Water

Water en gezondheid

Blauwalg verwijderen