Waterloket

Op dit onderdeel vindt u meer informatie over water in Breda. Denkt u hierbij aan riolering, oppervlaktewater en waterbeleid en heffingen en drinkwater. Ook zijn er projecten die op water gericht zijn, zoals Waterakkers.

Via het meldingsformulier kunt u vragen of meldingen over deze onderwerpen doorgeven.

Melding doorgeven

Riolering

Projecten

Waterbeleid en heffingen

Drinkwater

Brabant Water

Water en gezondheid

Blauwalg verwijderen