Waterloket

Op dit onderdeel vindt u meer informatie over water in Breda. Denkt u hierbij aan riolering, oppervlaktewater en waterbeleid en heffingen en drinkwater. Ook zijn er projecten die op water gericht zijn, zoals Waterakkers.

Actueel

Week van ons water 2015

Water is onlosmakelijk verbonden met ons leven. Tijdens de Week van ons water kan iedereen in zijn of haar gemeente zien en ervaren dat water niet vanzelfsprekend is. De week staat bol van activiteiten. Zo worden er bij veel gemeentes gastlessen water gegeven. Staan de deuren van een aantal waterzuiveringen en gemalen open; kun je in Breda en Bergen op Zoom wandelen in het oude riool en zijn er veel activiteiten voor kinderen. Wil je meer weten over de Week van ons water? Kijk dan op www.weekvanonswater.nl


Melden

Via het meldingsformulier kunt u vragen of meldingen over deze onderwerpen doorgeven.

Melding doorgeven

Riolering

Projecten

Waterbeleid en heffingen

Drinkwater

Brabant Water

Water en gezondheid

Blauwalg verwijderen