Breda 2030

Breda in 2030

Breda 2030 / Visie binnenstad

Deze visie is een gebiedsgerichte en thematische uitwerking van de Structuurvisie Breda2030 vanuit ruimtelijk-economisch perspectief. Volgend uit de structuurvisie stelt deze visie de ontwikkeling van een compacte, duurzame stad met veel ruimte voor initiatief centraal. Hiermee wordt tevens de basis gelegd voor de wijkplannen van de binnenstad waarbij onder meer maatschappelijke thema’s aan bod komen.
Lees de Visie binnenstad.

Breda 2030 / Wonen in Breda

Breda2030 gaat over de toekomst van Breda. De Structuurvisie Breda2030 is afgerond: het gesprek gaat nu over ‘wonen in Breda’. Dit jaar wordt de Woonvisie geactualiseerd en in 2014 staat het actieprogramma van deze visie  (een  ‘woonagenda’) in de planning.

Voor het gesprek over de Woonvisie Breda zijn drie thema’s in beeld.

  • aantrekkelijk wonen voor iedereen: ‘mijn woning in 2030’  
  • een prettige woonomgeving: ‘mijn buurt in 2030’
  • duurzaam wonen en leven: ‘mijn duurzame woning in 2030’

Ga naar Wonen in Breda

Hoe denkt u over de toekomst van de stad?

We vroegen aan de stad om mee te denken over de toekomst. Ruim 3.000 mensen deden hieraan mee, in pizzasessies, open coffees op AVANS en NHTV, Lagerhuisdebatten. Maar ook online, via de diverse sociale media. Dat levert een rijkdom aan ideeen op. En een visie op de toekomst.

10957

De volledige nota is op 11 september 2013 besproken in de raadscommissie Structuurvisie. Op 26 september heeft de gemeenteraad een besluit genomen.

Het denken over de toekomst stopt nu niet. Breda2030 blijft het platform om elkaar te inspireren. Via www.facebook.com/breda2030www.twitter.com/breda2030 en www.pinterest.com/breda2030 kunt u mee blijven doen.

Vragen en antwoorden

Gang van zaken