Hondenbelasting

Producten en diensten

Beschrijving

De gemeente heft hondenbelasting van de houders van een of meerdere honden. De opbrengst is voornamelijk bestemd voor kostenbestrijding van aanleg en onderhoud van hondenuitlaatplaatsen en de inzet van hondenwachters.

Voorwaarden

Als u een hond houdt of een hond gaat houden bent u belastingplichtig voor de hondenbelasting. U kunt dus ook hondenbelasting verschuldigd zijn voor een hond die u verzorgt, maar waar u niet de eigenaar van bent. De gemeente maakt o.a. een uitzondering voor blindengeleidehonden. Voor deze honden hoeft u onder voorwaarden geen belasting te betalen.

Voor honden gehouden in een kennel, geregistreerd bij de Raad van beheer op kynologisch gebied in Nederland, is gekozen voor een vast bedrag per kennel, het zogenaamde 'kenneltarief', in plaats van een tarief gekoppeld aan het aantal honden.

Het is mogelijk dat in een kennel minder honden worden gehouden dan het aantal waarop het kenneltarief is gebaseerd. Om die reden wordt aan de houder van de kennel de mogelijkheid geboden om te bewijzen dat hij minder honden heeft gehouden waarna het lagere tarief kan worden toegepast.

Er is geen maximum aan het aantal honden dat u mag hebben.

Aanpak

Als u een hond aanschaft, dan dient u hiervan binnen 4 weken aangifte te doen bij de Belastingsamenwerking West-Brabant. Na aanmelding betaalt u hondenbelasting vanaf de eerstvolgende maand. Hetzelfde geldt als u geen hond meer heeft. Dan meldt u deze af bij de Belastingsamenwerking West-Brabant. Wanneer u in de loop van het jaar uit de gemeente verhuist of ophoudt houder van een hond te zijn, hoeft u vanaf de eerstvolgende maand na afmelding geen hondenbelasting meer te betalen.

Via de digitale balie op de website van de Belastingsamenwerking West-Brabant kunt u de hond aanmelden en/of afmelden.

Regelmatig wordt huis-aan-huis gecontroleerd of houders van honden aangifte hebben gedaan en zo ja, of dit van het juiste aantal honden gedaan is. Het kan dus zijn dat u onverwachts een controleur aan de deur krijgt. Deze kan zich (op verzoek) legitimeren. Blijkt uit die controle dat een of meer honden worden gehouden waarvan geen aangifte is gedaan, kan een verhoging van de belasting of zelfs een boete volgen.

Kan ik bezwaar maken tegen de aanslag hondenbelasting?
Als u het niet eens bent met de aanslag hondenbelasting kunt u binnen zes weken na dagtekening van het aanslagbiljet schriftelijk een bezwaarschrift indienen via de website van de Belastingsamenwerking West-Brabant.
U kunt bezwaar aantekenen tegen de aanslag als u bijvoorbeeld wordt aangeslagen voor een hond waar u geen houder van bent. Tegen de hoogte van het tarief kunt u geen bezwaar aantekenen.

Als u - voordat de gemeente uitspraak op uw bezwaarschrift doet - gehoord wilt worden, moet u hier in uw bezwaarschrift om verzoeken.

De wettelijke termijn voor de uitspraak op een bezwaarschrift tegen gemeentelijke belastingen loopt tot het einde van het jaar waarin het bezwaarschrift is ingediend, met een minimum van zes weken.

Kan ik kwijtschelding krijgen van de hondenbelasting?
Heeft u een minimum inkomen (bijvoorbeeld bijstandsniveau) en kunt u de hondenbelasting niet betalen, dan komt u misschien in aanmerking voor kwijtschelding. Kwijtschelding is, als u aan de voorwaarden voldoet, alleen mogelijk voor de eerste hond. Meer over kwijtschelding vindt u op de website van de Belastingsamenwerking West-Brabant.

Kosten

Tarieven 2015:

  • € 99,36 voor de eerste hond;
  • € 167,28 voor elke volgende hond;
  • € 671,40 per kennel (geregistreerd bij de Raad van beheer op kynologisch gebied).

Gerelateerde bestanden

Gerelateerde wetten

Was deze informatie nuttig voor u?

Sluiten