Evenement organiseren

Producten en diensten

Beschrijving

Een evenement is een voor het publiek openbaar toegankelijke vermakelijkheid. Voor het organiseren van een evenement is een evenementenvergunning nodig.

Breda kent drie soorten evenementen:

 • Grootschalig evenement: Eenmaal per jaar georganiseerd volgens een unieke formule die voor de stad een regionale, landelijke of internationale uitstraling heeft.
 • Standaard evenement: Meer dan eenmaal per jaar georganiseerd, over het algemeen volgens een standaardformule die voor de stad of een gedeelte van de stad een stedelijke dan wel beperkt regionale uitstraling heeft.
 • Kleinschalig evenement: Geen vaste regelmaat aan gebonden, kent een algemene formule die voor de stad of een gedeelte van de stad een beperkte uitstraling heeft.

In sommige gevallen is een evenement niet vergunningsplichtig. Als het evenement aan de voorwaarden van een buurtfeest voldoet, is een vergunning aanvragen niet nodig.

Voorwaarden

Aan welke voorwaarden uw evenement moet voldoen is afhankelijk van het soort evenement. Meer informatie hierover staat in het aanvraagformulier en in de evenementenwijzer.

U moet in ieder geval een locatietekening overleggen waarop - op schaal - alle voorwerpen ingetekend zijn die tijdens uw evenement geplaatst worden. Van deze objecten moet u de maatvoering vermelden. In bepaalde gevallen moet u een calamiteitenplan en draaiboek van uw evenement meesturen.

Geldigheid

De vergunning is geldig voor de tijden waarop het evenement wordt gehouden en voor de duur van de opbouw en de afbraak, inclusief de reiniging van het evenement.

Aanpak

U kunt een vergunning digitaal aanvragen via het E-Loket. Dit doet u door middel van:

 • Evenementenaanvraagformulier (met of zonder DigiD)
 • Evenementenaanvraagformulier PDF

U kunt het formulier ook in PDF-formaat downloaden en opsturen naar het postadres van de gemeente of mailen naar contact@breda.nl

Voor veel activiteiten bij een evenement heeft u een vergunning nodig waarbij verschillende (gemeentelijke) onderdelen en organisaties betrokken zijn, zoals Brandweer, Politie, GHOR (GGD), Toezicht en Handhaving, Parkeerbedrijf, Uitvoering, Wijkzaken en Leefomgeving. Eventueel is er ook toestemming van het Waterschap nodig als ook het openbaar water wordt betrokken bij een evenement of van Staatsbosbeheer als het openbare bos erbij wordt betrokken.

Voldoet u aan de voorwaarden dan krijgt u na behandeling van uw aanvraag een vergunning waarin de adviezen van de gemeente en organisaties worden vermeld.

Verder kan er een gebruiksvergunning nodig zijn voor uw evenement. Deze vraagt u aan bij de Brandweer.

Levertijd

Een vergunning aanvragen moet minimaal 12 weken voorafgaande aan een evenement. Een grootschalig evenement moet u minimaal 13 weken van tevoren aanvragen. Voor een kleinschalig evenement en een standaard evenement geldt een termijn van 8 weken.

Kosten

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een evenementenvergunning moet u leges betalen. De hoogte van het bedrag hangt af van het aantal vergunningen/ontheffingen dat u naast de evenementenvergunning nodig heeft. De leges voor een evenementenvergunning staan vast, de hoogte van het totaalbedrag is afhankelijk van welke vergunningen er nog meer nodig zijn. In de legesverordening zijn alle bedragen terug te vinden.

Leges:

 • Grootschalig evenement voor maximaal 1 jaar: € 3.086,66;
 • Grootschalig evenement voor maximaal 2 jaar: € 3.448,42;
 • Standaard evenement voor maximaal 1 jaar: € 1.847,69;
 • Standaard evenement voor maximaal 2 jaar: € 1.983,35;
 • Kleinschalig evenement voor maximaal 1 jaar: € 517,38;
 • Kleinschalig evenement voor maximaal 2 jaar: € 653,04;
 • Buurtfeest: geen kosten;
 • Geluid tijdens evenement: € 7,36;
 • Evenement op zondag: € 6,40;
 • Aanwijzing verkeersregelaars: € 6,40;
 • Tijdelijk schenken zwakalcoholische dranken: € 120,01.

Daarnaast bent u precariobelasting verschuldigd. De hoogte van het bedrag hangt af van het soort evenement, de tijdsduur van het evenement en de grootte van de objecten die u plaatst.

Precario:

 • Commercieel: € 2,68 per m² per week of korter;
 • Commercieel: € 7,56 per m² per maand;
 • Commercieel: € 75,88 per m² per jaar.
 • Niet commercieel: € 1,11 per m² per week of korter;
 • Niet commercieel: € 3,16 per m² per maand;
 • Niet commercieel: € 31,67 per m² per jaar.

Bijzonderheden

Plattegrond

U kunt voor uw evenement een plattegrond opvragen via de website. Als u aangeeft dat het om een evenement gaat hoeft u hiervoor geen kosten te betalen.

Vuurwerk

De bevoegdheid om toestemming voor het ontsteken van professioneel vuurwerk te verlenen is gelegd bij Gedeputeerde Staten van de provincie waarin het vuurwerk tot ontbranding wordt gebracht. Telefoonnummer (073) 68 08 588 of (073) 68 08 610.

Verkeersplan

Bij bepaalde evenementen moet u een verkeersplan indienen, bijvoorbeeld omdat er wegafzettingen vereist zijn. De Unit Verkeer vertaalt het aangeleverde verkeersplan dan in een verkeersplan wat aan de eisen voldoet (en goedkeuring heeft van de hulpdiensten). Hier zijn kosten aan verbonden.

Volksevenementen

Organisatoren van volksevenementen (zoals Carnaval, Koningsdag, Dodenherdenking) moeten zich altijd vooraf melden bij Unit Verkeer. Unit Verkeer verzamelt alle "noodzakelijke" werkzaamheden (verkeersplannen en materiaalplannen) voor deze speciale dagen, en vertaalt deze in handige draaiboeken, die uiteindelijk voor alle partijen inzichtelijk zijn. Unit Verkeer en Unit Logistiek werken hierbij nauw samen.

Gerelateerde bestanden

Gerelateerde links

Was deze informatie nuttig voor u?