Evenement organiseren

Producten en diensten

Beschrijving

Een evenement is een voor het publiek openbaar toegankelijke vermakelijkheid. Voor het organiseren van een evenement is vaak een evenementenvergunning nodig.

Wanneer u een buurtfeest organiseert, volg dan de stappen in het product Vrijstelling buurtfeest of evenement. 

In sommige gevallen komt u in aanmerking voor vrijstelling. Breda kent drie soorten evenementen waar geen vrijstelling voor wordt verleend, en die ook niet als buurtfeest zijn gekenmerkt:

  • Grootschalig evenement: Eenmaal per jaar georganiseerd volgens een unieke formule die voor de stad een regionale, landelijke of internationale uitstraling heeft.
  • Standaard evenement: Meer dan eenmaal per jaar georganiseerd, over het algemeen volgens een standaardformule die voor de stad of een gedeelte van de stad een stedelijke dan wel beperkt regionale uitstraling heeft.
  • Kleinschalig evenement: Geen vaste regelmaat aan gebonden, kent een algemene formule die voor de stad of een gedeelte van de stad een beperkte uitstraling heeft.

Voorwaarden

Aan welke voorwaarden uw evenement moet voldoen is afhankelijk van het soort evenement. Meer informatie hierover staat in het aanvraagformulier en toelichting voor het houden van een evenement.

U moet in ieder geval een locatietekening overleggen waarop - op schaal - alle voorwerpen ingetekend zijn die tijdens uw evenement geplaatst worden. Van deze objecten moet u de maatvoering vermelden. In bepaalde gevallen moet u een calamiteitenplan en draaiboek van uw evenement meesturen.

Geldigheid

De vergunning is geldig voor de tijden waarop het evenement wordt gehouden en voor de duur van de opbouw en de afbraak, inclusief de reiniging van het evenement.

Aanpak

U kunt een vergunning digitaal aanvragen, met of zonder DigiD.

U kunt het formulier ook in PDF-formaat downloaden en opsturen naar het postadres van de gemeente of mailen naar contact@breda.nl

Voor veel activiteiten bij een evenement heeft u een vergunning nodig waarbij verschillende (gemeentelijke) onderdelen en organisaties betrokken zijn, zoals Brandweer, Politie, GHOR (GGD), Toezicht en Handhaving, Parkeerbedrijf, Uitvoering, Wijkzaken en Leefomgeving. Eventueel is er ook toestemming van het Waterschap nodig als ook het openbaar water wordt betrokken bij een evenement of van Staatsbosbeheer als het openbare bos erbij wordt betrokken.

Voldoet u aan de voorwaarden dan krijgt u na behandeling van uw aanvraag een vergunning waarin de adviezen van de gemeente en organisaties worden vermeld.

Verder kan er een gebruiksvergunning nodig zijn voor uw evenement. Deze vraagt u aan bij de Brandweer.

Levertijd

Een vergunning aanvragen moet minimaal 12 weken voorafgaande aan een evenement. Een grootschalig evenement moet u minimaal 13 weken van tevoren aanvragen. Voor een kleinschalig evenement en een standaard evenement geldt een termijn van 8 weken.

Kosten

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een evenementenvergunning moet u leges betalen. De hoogte van het bedrag hangt af van het aantal vergunningen/ontheffingen dat u naast de evenementenvergunning nodig heeft. De leges voor een evenementenvergunning staan vast, de hoogte van het totaalbedrag is afhankelijk van welke vergunningen er nog meer nodig zijn. In de legesverordening zijn alle bedragen terug te vinden.

Bijzonderheden

Plattegrond

U kunt voor uw evenement een plattegrond opvragen via de website. Als u aangeeft dat het om een evenement gaat hoeft u hiervoor geen kosten te betalen.

Vuurwerk

De bevoegdheid om toestemming voor het ontsteken van professioneel vuurwerk te verlenen is gelegd bij Gedeputeerde Staten van de provincie waarin het vuurwerk tot ontbranding wordt gebracht. Telefoonnummer (073) 68 08 588 of (073) 68 08 610.

Verkeersplan

Bij bepaalde evenementen moet u een verkeersplan indienen, bijvoorbeeld omdat er wegafzettingen vereist zijn. De Unit Verkeer vertaalt het aangeleverde verkeersplan dan in een verkeersplan wat aan de eisen voldoet (en goedkeuring heeft van de hulpdiensten). Hier zijn kosten aan verbonden.

Volksevenementen

Organisatoren van volksevenementen (zoals Carnaval, Koningsdag, Dodenherdenking) moeten zich altijd vooraf melden bij Unit Verkeer. Unit Verkeer verzamelt alle "noodzakelijke" werkzaamheden (verkeersplannen en materiaalplannen) voor deze speciale dagen, en vertaalt deze in handige draaiboeken, die uiteindelijk voor alle partijen inzichtelijk zijn. Unit Verkeer en Unit Logistiek werken hierbij nauw samen.U kunt contact opnemen met logistiek.dsb@breda.nl

Was deze informatie nuttig voor u?

Sluiten