BredaPas

Producten en diensten

Beschrijving

De BredaPas is een inkomensafhankelijke kortingspas. Met deze pas krijgt u onder andere korting bij de Nieuwe Veste en Bredase sportverenigingen. Uitsluitend inwoners van de gemeente Breda met een laag inkomen (tot 110% van de bijstandsnorm) hebben recht op deze pas. Studenten en scholieren zijn voor de regeling uitgesloten.

Meer informatie over de BredaPas en haar aanbiedingen kunt u lezen bij het thema Familie, Zorg en Welzijn,

Voorwaarden

U komt in aanmerking voor een BredaPas 2015 wanneer u aan de volgende voorwaarden
voldoet:

 • u woont en staat ingeschreven in de gemeente Breda
 • u bent jonger dan 65 jaar en uw totale netto maandinkomen bedraagt niet meer dan:
  € 1.006,00 voor een alleenstaande
  € 1.437,00 voor een alleenstaande ouder/gehuwden/samenwonenden
 • of u bent 65 jaar of ouder en uw totale netto maandinkomen bedraagt niet meer dan:
  € 1.166,00 voor een alleenstaande
  € 1.607,00 voor een alleenstaande ouder/gehuwden/samenwonenden
 • uw vermogen bedraagt niet meer dan:
  € 5.895,00 voor een alleenstaande
  € 11.790,00 voor een alleenstaande ouder/gehuwden/samenwonenden.
  Het vermogen is de som van uw tegoeden op uw bank-en spaarrekeningen (en/of een eigen woning, andere bezittingen zoals een boot, effecten, tegoeden van derden) minus uw schulden.

Als u in een beschermde woonvorm verblijft dan heeft u mogelijk ook recht op de BredaPas.
Studenten en scholieren van 18 jaar en ouder hebben geen recht op de BredaPas.

De genoemde bedragen zijn netto bedragen per maand exclusief vakantiegeld en gelden vanaf 1 juli 2015.

Als uit controle blijkt dat uw inkomen en/of vermogen hoger is dan de voor u geldende norm, kan dit leiden tot terugvordering van de door de gemeente verstrekte bijdragen van de BredaPas. Is uw inkomen en/of vermogen hoger, geef dit dan tijdig door aan de gemeente Breda. Dit kunt u doen met het wijzigingsformulier dat u op deze pagina kunt downloaden.

Persoonlijk

De BredaPas is een persoonlijke pas. Voor uw partner en kinderen van 12 t/m 17 jaar kunt u een eigen pas aanvragen. Kinderen tot 12 jaar kunnen met de pas van ouders/verzorgers gebruik maken van de BredaPas aanbiedingen.

Geldigheid

Een BredaPas wordt voor een kalenderjaar afgegeven. 
Als men de BredaPas kwijt is kan eenmalig een kopiepas worden verstrekt.

Als niet langer aan de voorwaarden tot verkrijging van een BredaPas wordt voldaan, blijft het recht op een BredaPas bestaan tot het einde van het kalenderjaar. U hoeft de pas dus niet op te zeggen.
De passen die in het lopende jaar worden aangevraagd zijn geldig vanaf 1 januari van het lopende kalenderjaar.

Aanpak

Hoe vraagt u de BredaPas aan?

 • U kunt het aanvraagformulier downloaden (zie digitaal aanvragen);
 • of u belt met 14 076 om het aanvraagformulier telefonisch aan te vragen.
 • of u haalt een aanvraagformulier op bij de balie in het Stadskantoor, Claudius Prinsenlaan 10, Breda. U kunt hiervoor een afspraak maken.

Bij uw aanvraag moet u de volgende documenten meesturen of meebrengen:

 • geldig identiteitsbewijs (ID kaart of paspoort)
 • een recent bewijs van het (gezamenlijk) netto inkomen van de afgelopen maand (salaris, uitkering, pensioen en/of alimentatie). Bij wisselende inkomsten zijn bewijsstukken van de laatste drie maanden nodig.

Voorkom wachten, maak een afspraak!

De gemeente Breda werkt zoveel mogelijk op afspraak.
Voor dit product kunt u een afspraak maken, zie ‘afspraak maken' onderaan deze pagina of telefonisch 14 076.

Houdt u er rekening mee, dat u de BredaPas niet direct meekrijgt.

Levertijd

Het streven is uiteraard zo spoedig mogelijk. De wettelijke termijn is 8 weken. Als er achterstand is wordt dit tijdig gecommuniceerd.
Een duplicaatpas ontvangt u binnen twee weken.

Kosten

De BredaPas is gratis.

Bijzonderheden

Wilt u zich als organisatie, vereniging of particulier aansluiten bij de BredaPas?
Vult u dan het contactformulier in. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Was deze informatie nuttig voor u?