Breda onderwijsstad 2012 - 2013

Onderwijsstad 2012 - 2013

Breda is door INOP (Instituut voor Nationale Onderwijs Promotie) en het bestuur van de Nationale OnderwijsWeek gekozen als Onderwijsstad van het Jaar 2012 en 2013. De stad zet zich aantoonbaar in voor kwaliteit op alle niveaus, met een breed palet aan onderwijssoorten: van voorschoolse educatie tot hoger onderwijs. De Bredase stijl uit zich in het professionele en innovatieve karakter van het onderwijs. Met nadrukkelijke verbindingen tussen het onderwijs, de gemeente en het bedrijfsleven. In combinatie met zijn internationale karakter is het Bredase Onderwijs dan ook eigentijds en uitdagend! Breda presenteert het volgende schooljaar de kracht, de verworvenheden en de ambities van het onderwijs.

Ga verder naar de speciale site.