Nieuwsoverzicht

Kampvuur als centrale plaats voor herijking Bredase erfgoedvisie

In opdracht van Gemeente Breda organiseert Whalebone & Greenstone (W&G) in juni een drietal kampvuuravonden om inbreng te verzamelen voor de herijking van het gemeentelijk erfgoedbeleid. Centraal staat hoe wij omgaan met Bredaas erfgoed en dat...

Uitslag parkeeronderzoek Sonsbeeckpark

In april 2015 is er een parkeeronderzoek gehouden in het Sonsbeeckpark (Clausstraat, Constantijnstraat, Florisstraat, Margrietstraat, Pieter Christiaanstraat en Willem Alexanderstraat).

82% van de bewoners hebben het parkeeronderzoek ingevuld...

Overlegtafel Beschermd wonen

in bewerking

College stelt definitief ontwerp straten Spoorbuurt vast

Het College van burgemeester en wethouders heeft het definitief ontwerp van de Willemstraat, de Emmastraat, de Meerten Verhoffstraat en het Stationsplein vastgesteld. Met dit besluit kan het ontwerp van de vier straten worden aanbesteed en...

Breda kleurt

Gemeente Breda organiseert een maand waarin op diverse tijdstippen en op verschillende plekken in de stad lezingen gehouden worden die inspireren tot nieuwe manieren van samenwerken. Deze lezingen zijn voor iedereen vrij toegankelijk. Met dit idee...