Nieuwsoverzicht

Jeugddirectie Breda's Museum ontvangt dichter Niels Landstra

In een museum moet  meer gebeuren dan "plaatjes ophangen om naar te kijken", vindt de recent aangetreden jeugddirectie. Vandaar dat zij het initiatief van de Bredase dichter Niels Landstra om zijn op ‘De verloren parel van Breda’...

Faamterrein in Breda wordt tijdelijk parkeerterrein

Vanaf maandag 4 augustus tot april 2015 wordt het parkeerterrein van De Faam aan de Liniestraat in Breda gebruikt als tijdelijk parkeerterrein voor treinreizigers. Dit is nodig omdat het huidige tijdelijke reizigersparkeerterrein aan de noordkant van...

Shotgun: belangrijke rol voor bijrijder in het verkeer

Zaterdag 2 augustus 2014 gaat het Shotgun-promotieteam van Veilig Verkeer Nederland naar Breda in Concert. Het project Shotgun is gericht op jongeren en afleiding in het verkeer. Shotgun is één van de vijf projecten in kader van de Brabantse...

Verlening omgevingsvergunning met afwijking Rat Verleghstraat/Lunetstraat

Burgemeester en wethouders van Breda maken bekend dat zij op 30 juli 2014 ingevolge artikel 2.12, eerste lid, sub a, onder 3° van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de omgevingsvergunning hebben verleend voor: