Nieuwsoverzicht

Uitnodiging officiële opening brede school Viandenlaan

De gemeente nodigt u uit voor de officiële opening van de brede school aan de Viandenlaan. Op donderdag 12 februari om 15.30 uur verrichten wethouders Miriam Haagh en Bernie van den Berg de officiële handeling. Vanaf 15.00 uur bent u van harte welkom...

Gemeente en MOTI werken verder aan nieuw museaal concept

Gemeente, Breda’s Museum en MOTI hebben in een Startdocument de uitgangspunten en kaders vastgelegd op weg naar een gezamenlijke toekomst van de Bredase Musea. Vanaf november  2014 hebben zij, onder leiding van...

Uitnodiging tweede inloopbijeenkomst inrichting hofje Galvaniweg

De gemeente wil samen met bewoners een ontwerp opstellen voor de inrichting van het gebied rondom de Galvaniweg in het Liniekwartier (stempel 1).Na het eerste overleg in december willen we een aantal voorstellen laten zien voor een nieuwe inrichting...

Bestemmingsplan Ulvenhout, Hertespoor 2013 vastgesteld

Burgemeester en wethouders van Breda maken bekend dat de raad op 30 september 2013 het bestemmingsplan “Ulvenhout, Hertespoor 2013” (NL.IMRO.0758.BP2013060007-...

Ontwerpbestemmingsplan en milieueffectrapport Buitengebied Noord

Burgemeester en wethouders van Breda maken bekend dat het bestemmingsplan ‘Buitengebied Noord’ (NL.IMRO.0758BP2010065001-0301) alsmede het milieueffectrapport...