Nieuwsoverzicht

Gemeente Breda en AM tekenen overeenkomst Drie Hoefijzers fase 2

Wethouder Alfred Arbouw namens het College van burgemeester en wethouders van Breda en directeur Wilco van de Ban namens gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM ondertekenen een overeenkomst voor de ontwikkeling van het terrein Drie Hoefijzers fase 2 in...

Rioolwerkzaamheden in uw straat

Het riool in uw wijk is aan renovatie toe. Van der Velden Rioleringsbeheer start in opdracht van de gemeente met het werk. Op maandag 30 november reinigt en inspecteert de aannemer het riool. Maandag 7 december start de rioolrenovatie. De renovatie...

Bouwrijp maken kavels Schijfstraat

Zoals u wellicht weet stonden er de afgelopen jaren bouwkavels te koop nabij uw woning. Twee kavels worden binnenkort verkocht. De gemeente Breda gaat deze kavels bouwrijp maken voor de verkoop en bouw van woningen. Het betreft de rood gearceerde...

Hoorzittingen Adviescommissie bezwaarschriften

De Adviescommissie voor bezwaarschriften vergadert (bijna) elke dinsdag of woensdag in het Stadskantoor.

De agenda is hieronder in te zien.

Sluiten