Persberichten

Gladheidbestrijding in Breda: veiligheid en eigen verantwoordelijkheid

De Gemeente Breda is goed voorbereid op winterse omstandigheden. Het Gladheidbestrijdingsplan van 1 november 2014 tot 1 april 2015 heeft tot doel om 7 dagen per week, 24 uur per dag bij gladheid 600 km rijwegen en 250 km fietspaden in en om Breda te...

College Breda investeert 3 miljoen euro in Starterslening

Het college van burgemeester en wethouders van Breda zet de Starterslening tot en met 2017 voort. Nu bij het Rijk en de provincie Noord-Brabant geen nieuw budget beschikbaar komt, stelt het college voor om totaal € 3 miljoen uittrekken voor de...

Breda verlengt convenant veilig uitgaan binnenstad

Gemeente Breda, Koninklijke Horeca Nederland, De Wandelerij, de Nederlandse Veiligheidsbranche, Politie en het Openbaar Ministerie hebben op woensdag 19 november het Convenant Veilig Uitgaan Breda verlengd tot en met 2018. In het convenant zijn...

Sluiting drie bedrijfspanden in Breda

De burgemeester van Breda heeft besloten drie bedrijfspanden in Breda te sluiten. Twee panden aan de Schapendreef 5 en de Smalle Reep 7c worden gesloten voor een periode van zes maanden omdat in beide panden artikel 3 van de Opiumwet is overtreden....

Op zoek naar de C-factor van Breda

Wat is de C-Factor van Breda? Wat wil Breda met cultuur? Wat is er al, welke initiatieven en toekomstplannen leven er en hoe kunnen partijen en betrokkenen in de stad verbinding met elkaar zoeken en zelf die visie op cultuur vormgeven en invullen? De...