Persberichten

Impuls voor openbare ruimte winkelcentra De Berg, De Donk, Heksenwiel en Tuinzigt

Breda investeert € 995.000,- in de openbare ruimte bij winkelcentra De Berg, De Donk, Heksenwiel en Tuinzigt. Plannen hiervoor zijn in overleg met de winkelcentra opgesteld en gaan voornamelijk over een verbetering van de wegen, parkeerplaatsen en het...

Economie van Breda weer langzaam in de lift

Dit is een gezamenlijk persbericht van Rabobank Breda, Avans Hogeschool en Gemeente Breda

In 2016 zet het economisch herstel zich verder door. Dit meldt de Economische Barometer Breda die maandagavond 1 februari 2016 is gepresenteerd...

Opening windturbines Hazeldonk op 29 januari

Op vrijdag 29 januari 2016 nemen wethouder Paul de Beer, gedeputeerde Anne-Marie Spiering en directeur Pim de ridder het windpark Hazeldonk officieel in gebruik. Ze doen dat tijdens een minisymposium over Duurzame energie. De drie windturbines op het...

Duurzaamheidsvisie 2030: ambitieus en richtinggevend

Het college van burgemeester en wethouders heeft deze week de Duurzaamheidsvisie Breda 2030 vastgesteld. In deze visie wordt een aantal concrete doelen gesteld die het...

Nieuwe subsidiemogelijkheden voor sport in Breda

Ook in 2016 zijn er subsidiemogelijkheden voor sport in Breda. Het college heeft hiervoor de ‘Specifieke nadere regels sportsubsidies 2016’ vastgesteld.

Sluiten