Persberichten

Expositie over geschiedenis museumpand MOTI

Team erfgoed van de Gemeente Breda heeft samen met MOTI, Museum of the Image, de mini-expositie MOTI Monumentaal gerealiseerd. De expositie vertelt de geschiedenis van de locatie van het museum op basis van archeologisch onderzoek.

Gemeente Breda en Corbion verkennen ontwikkelingsmogelijkheden voormalig CSM-terrein

De Gemeente Breda en Corbion ondertekenen een intentieovereenkomst om samen de ontwikkelingsmogelijkheden van het Corbion-terrein (oud CSM) te onderzoeken als onderdeel van een totale verkenning voor het gebied Emer-Zuid/Zoete Delta/Nassau Wallon. Het...

Gemeente Breda en AM tekenen overeenkomst Drie Hoefijzers fase 2

Wethouder Alfred Arbouw namens het College van burgemeester en wethouders van Breda en directeur Wilco van de Ban namens gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM ondertekenen een overeenkomst voor de ontwikkeling van het terrein Drie Hoefijzers fase 2 in...

Breda maakt aanspraak op vangnetregeling Rijk

De gemeente Breda gaat over het jaar 2015 een beroep doen op de vangnetregeling van het Rijk. Die regeling is ingesteld om gemeenten te compenseren voor een lagere financiële bijdrage vanuit het Rijk voor het uitbetalen van uitkeringen. De gemeente...

Gemeente Breda en waterschap Brabantse Delta aan het woord op Klimaattop Parijs

Klimaatverandering is nu al merkbaar: extreme regenval of extreme hitte, met als gevolg overstromingen of droogte.  Wat kun je als middelgrote stad doen om de gevolgen van klimaatverandering te beperken?

Sluiten