Persberichten

Gemeente en MOTI werken verder aan nieuw museaal concept

Gemeente, Breda’s Museum en MOTI hebben in een Startdocument de uitgangspunten en kaders vastgelegd op weg naar een gezamenlijke toekomst van de Bredase Musea. Vanaf november  2014 hebben zij, onder leiding van...

Expositie MozaïekBrabant in Breda

Op donderdag 5 februari openen Yves de Boer, gedeputeerde Provincie Noord-Brabant en Bob Bergkamp, wethouder Stedelijke Ontwikkeling Gemeente Breda in de publiekshal van het stadskantoor de expositie MozaïekBrabant. De provincie wil met deze expositie...

Vuurwerkschade rond jaarwisseling Breda bedraagt meer dan € 90.000,-

De schade van vernielingen aan gemeentelijke eigendommen rond de jaarwisseling bedraagt € 90.160,-. Dat blijkt uit een inventarisatie van de Gemeente Breda. Vorig jaar bedroegen de  herstelkosten voor de schade rond de € 116.000,-. Vanaf 2014 mocht...

Subsidies ‘Wijkimpuls 2015’ toegekend aan negen organisaties in Breda

Op dinsdag 27 januari hebben negen organisaties uit handen van Miriam Haagh, wethouder Zorg, Welzijn, Onderwijs en Wijkontwikkeling een subsidie ontvangen voor het jaar 2015.
De subsidie is beschikbaar vanuit het budget voor Wijkimpuls 2015-2018....

Grenscorrecties en wijziging straatnaamgeving in Breda

Het college van burgemeester en wethouders heeft deze week besloten tot enkele grenscorrecties en veranderingen van straatnaamgeving. Gaat daarbij om grenscorrecties tussen Teteringen en Breda, tussen Bavel en Breda en om straatnaamgeving in de...