Persberichten

Wedstrijd NAC Breda-Heracles gaat zaterdag door in vol stadion

Vandaag, vrijdag 24 april, is de draagkracht van de hoofdtribune van het Rat Verleghstadion getest. De test heeft uitgewezen dat de hoofdtribune veilig gebruikt kan worden door het publiek tijdens de komende thuiswedstrijd NAC Breda–Heracles. Door het...

Jaarrekening 2014: positief resultaat en € 17,5 miljoen voor achterstallig wegonderhoud

Het College van burgemeester en wethouders sluit het jaar 2014 af met een positief rekeningresultaat van € 1,3 miljoen. Binnen deze jaarrekening zet Breda € 17,5 miljoen apart om het achterstallig onderhoud aan wegen de komende jaren in te halen. Het...

Maatregelen hoofdtribune Rat Verleghstadion

Op basis van zeer recent opgedane inzichten is duidelijk geworden dat de hoofdtribune meer druk van bovenaf krijgt dan in het originele ontwerp en de feitelijke constructie van het gebouw was voorzien. Daarop heeft het college geconcludeerd dat de...

Integrale handhavingsactie in Breda, Oosterhout en Etten-Leur

Woensdag 22 april vond in Breda, Oosterhout en Etten-Leur een integrale handhavingsactie plaats. Hiervoor bundelden circa 30 medewerkers van de deelnemende gemeenten, politie, douane, inspectie SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en Omgevingsdienst...

Sportraad Breda van start

Tijdens de Nationale Sportweek, waarbij in heel Nederland het belang van sporten en bewegen onder de aandacht wordt gebracht, gaat in Breda de Sportraad van start. Het college van burgemeester en wethouders heeft op 21 april 2015 besloten tot de...