Wildparkeren bij Galderse Meren

Betaald parkeren Galderse Meren Breda 2013

Het college heeft de proef betaald parkeren Galderse Meren in 2012 opnieuw geëvalueerd. In afwachting van toekomstige ontwikkelingen rondom dit gebied willen burgemeester en wethouders ook in 2013 voor het parkeren van auto’s laten betalen. Dit zal gebeuren in het recreatieseizoen van mei tot en met september 2013 door dagelijks parkeergeld te heffen. Het parkeertarief voor automobilisten die na 15.00 uur aankomen is verlaagd. 

Gedifferentieerd tarief in 2013

Gelet op de ervaringen van afgelopen zomer wordt in 2012 opnieuw een gedifferentieerd tarief gehanteerd, namelijk € 7,-- per bezoek vóór 15.00 uur en € 4,-- per bezoek bij aankomst na 15.00 uur. Het parkeertarief wordt net als in 2012 geïnd door parkeerterreinbeheerders.

Uitgangspunt is dat hier in het recreatieseizoen van 2013, net als in de voorbije zomer, iedere dag betaald moet worden voor het parkeren van auto’s. Alleen als wordt verwacht dat het aantal bezoekers op een bepaalde dag erg laag zal zijn door bijvoorbeeld slecht weer, hoeft niet betaald te worden.

Bob Bergkamp, wethouder wonen en leven: “Met het gedifferentieerde tarief willen we tegemoet komen aan de wens om ook voor korte duur de recreatieplassen te kunnen blijven bezoeken tegen een acceptabel bedrag."
 

Breda, 1 mei 2013