Persberichten

Bredase Jaarrekening 2015 sluit positief

Breda sluit het jaar 2015 voorlopig af met een positief resultaat van € 14,8 miljoen. Dit is voor € 12,8 miljoen bepaald door overschotten op de door het Rijk aan de gemeente overgedragen taken voor het sociaal domein (Wet maatschappelijke...

2 juni: ‘Energiek Breda’ over klimaatprojecten

Op donderdag 2 juni organiseert ‘Energiek Breda’ een bijeenkomst voor iedereen die werk wil maken van een energieneutraal en klimaatbestendig Breda. Er wordt opgeroepen om projectvoorstellen in te dienen die de Bredase doelen dichterbij brengen. De...

Staatsbosbeheer organiseert ‘Open Polder’ in Lage Vuchtpolder

De Lage Vuchtpolder behoort tot meest waardevolle natte natuurgebieden van Brabant, vanwege het zuivere water en de unieke mix van klei, zand en veen. In 2016 start Staatsbosbeheer met de uitvoering van het project ‘Natte Natuurparel Lage Vuchtpolder...

Paul Depla: alle opties eventuele huldiging nog in onderzoek

Vandaag heeft burgemeester Paul Depla overlegd met NAC en de politie over de wijze waarop NAC gehuldigd wordt na een mogelijke eindzege op Willem II.

Ondanks alle geruchten over de mogelijke locaties van de huldiging waren en zijn alle opties...

Staatsbosbeheer en gemeente Breda slaan handen ineen

Staatsbosbeheer gaat de gemeente Breda ondersteunen op het gebied van toezicht- en handhaving in het buitengebied. De toezichthoudende medewerkers van Staatsbosbeheer zijn daartoe opgeleid en hebben de expertise op dit specifieke terrein. Voor het...

Sluiten