Persberichten

Gemeente Breda viert Coming Out Day 2015

Zondag 11 oktober is het (inter)nationale Coming Out Day. Met deze dag wordt benadrukt dat iedereen het hele jaar door zichzelf moet kunnen zijn, ongeacht geaardheid, afkomst of religie. In het weekeind van 10 en 11 oktober hijst  de gemeente Breda –...

Nieuwe straatnamen Rithmeesterpark en Procureursdreef

Rithmeesterpark is de naam voor de nieuwe straat op het bedrijventerrein met dezelfde naam, parallel aan de snelweg A16. Procureursdreef is de naam voor het onverharde doodlopende groene pad op het Rithmeesterpark, dat ligt aan de Rithsestraat tussen...

DHL Express eerste bedrijf Rithmeesterpark Breda

DHL Express wordt het eerste bedrijf dat zich vestigt op het nieuwe bedrijventerrein Rithmeesterpark aan de A16 in Breda. Daarvoor ondertekenden Michiel Greeven, managing director van DHL Express in Nederland, en burgemeester Paul Depla op woensdag 7...

Breda stelt definitief ontwerp infrastructuur rond Amphia Molengracht vast

Het college van burgemeester en wethouders van Breda heeft het definitief ontwerp vastgesteld van de infrastructuur rondom ziekenhuis Amphia Molengracht. Dit maakt onderdeel uit van afspraken tussen gemeente en Amphia over de uitbreiding van het...

Breda werkt aan verbetering dienstverlening aan klanten in de bijstand

De gemeente heeft begin 2015 de dienstverlening aan klanten in de bijstand (WWB) onderzocht. De gemiddelde waardering is een 6,5. Dat is gelijk aan de meting van vorig jaar. Positief is dat er op veel deelgebieden een stijgende lijn te zien is.