Burgemeester Paul Depla

Telefoon: (076) 529 34 03
Functie: Burgemeester
Functie Gemeenteraad: Voorzitter

Portefeuille

  • Openbare orde en Veiligheid
  • Externe betrekkingen
  • Grensoverschrijdende samenwerking
  • Burgerzaken
  • Representatie

Niet-ambtsgebonden nevenfuncties

  • Brandweerkamer (vertegenwoordiger namens Midden- en West-Brabant), onbetaald
  • Stichting Doping Autoriteit Nederland (penningmeester), onbetaald
    (€ 2.500 onkostenvergoeding)
  • NOC/NSF (voorzitter Koningsspelen), onbetaald