de heer P.A.C.M. van der Velden

Telefoon: (076) 529 34 03
Functie: Burgemeester (tot 1 januari 2015, dan vacature)
Functie Gemeenteraad: Voorzitter

Ambtsgebonden nevenfuncties (onbetaald)

 • Lid B5-Commissaris van de Koningin: Burgemeestersoverleg Brabantstad;
 • Voorzitter DB en AB Regio West-Brabant (samenwerking 19 colleges West Brabant);
 • Lid Deltri Platform (samenwerking stadsregio Rotterdam, Drechtsteden, West-Brabant);
 • Commissie Strategische Partners;
 • Voorzitter AB en DB Schadeschap;
 • Voorzitter Stuurgroep Doorontwikkeling Brandweer;
 • Lid van de Nederlandse delegatie naar het Congres van Lokale en Regionale Overheden van de Raad van Europa;
 • Lid Regionale Stuurploeg.

Niet-ambtsgebonden- nevenfuncties (onbetaald)

 • plaatsvervangend lid van de lokale en regionale overheden van de Raad van Europa;
 • Voorzitter Diabetes Vereniging Nederland;
 • Bestuurslid Oranje Fonds.

Portefeuille

 • Openbare orde en Veiligheid
 • Externe betrekkingen
 • Grensoverschrijdende samenwerking
 • Burgerzaken
 • Representatie