Burgemeester Paul Depla

Telefoon: (076) 529 34 03
Functie: Burgemeester
Functie Gemeenteraad: Voorzitter

Portefeuille

 • Openbare orde en Veiligheid
 • Externe betrekkingen
 • Grensoverschrijdende samenwerking
 • Burgerzaken
 • Representatie

Niet-ambtsgebonden nevenfuncties

 • Stichting Doping Autoriteit Nederland (penningmeester), onbezoldigd
  (€ 2.500 onkostenvergoeding)

Ambtsgebonden nevenfuncties

 • Regio West-Brabant (lid algemeen bestuur; voorzitter dagelijks bestuur), onbezoldigd
 • Veiligheidsregio Midden en West-Brabant (algemeen bestuur), onbezoldigd
 • Belgisch Nederlands Grensoverleg (BENEGO); (dagelijks bestuur), onbezoldigd
 • Veiligheidshuis Breda (voorzitter samenwerkingsverband), onbezoldigd
 • College van de kapittelzaal van de Grote Kerk (voorzitter), onbezoldigd
 • Lid stuurgroep taskforce, onbezoldigd
 • Lid verbrede driehoek, onbezoldigd
 • Voorzitter districtelijk overleg Baronie, onbezoldigd
 • Voorzitter commissie bevolkingszorg veiligheidsregio, onbezoldigd 
 • Voorzitter commissie grensoverschrijdende samenwerking, veiligheidsregio, onbezoldigd
 • Brandweerkamer (vertegenwoordiger namens Midden en West-Brabant), onbezoldigd
 • Lid VNG-commissie Modernisering Drugsbeleid, onbezoldigd