Contact

Contactgegevens gemeente

U kunt het contactformulier gebruiken voor vragen aan de gemeente. U kunt het formulier ook gebruiken voor uw op- of aanmerkingen over deze site.

Ideeën of suggesties over hoe het anders kan. Mail naar houhetsimpel@breda.nl

Bezoekadres Gemeente Breda

Claudius Prinsenlaan 10, 4811 DJ (Zie ook route en parkeren)

Openingstijden

Postadres Gemeente Breda

Postbus 90156
4800RH Breda

Telefonisch contact

Bel met telefoonnummer 14 076 (lokaal tarief) voor al uw vragen aan de gemeente. Bereikbaar: maandag tot en met vrijdag van 08.00-17.00 uur. Op donderdag van 08.00 - 20.00 uur. U wordt gevraagd met welke gemeente u verbonden wilt worden. Spreek in met 'Breda'.

Vragen en meldingen over uw buurt

Voor ongediertestrijding, riolering, wegenonderhoud, openbare verlichting, afval, illegale stort en andere vragen over uw buurt kunt u een melding openbare ruimte indienen of bel 14 076.

Klachten

  • Voor klachten over de behandeling door (medewerkers van) de Gemeente Breda kunt u een klacht indienen bij de gemeente. Vindt u dat uw klacht niet of onvoldoende is behandeld, dan kunt u contact opnemen met de Commissie Ombudsman.
  • Voor klachten over geluidsoverlast van de HSL kunt u bellen met ProRail, telefoonnummer:(0900) 776 72 45 (€0,20 per minuut) of een melding doen op de website van ProRail
  • Voor klachten over het milieu: Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB)
    Telefoon: (013) 20 60 500 Voor overlast van stank, geluid, bodemverontreiniging, luchtverontreiniging of lichthinder (veroorzaakt door bedrijven). Telefonisch bereikbaar 24 uur per dag en zeven dagen per week

Route naar Stadskantoor Breda en parkeren

Overige belangrijke contactgegevens

Openingstijden gemeentelijke instellingen

Proclaimer